Tagplay: Ažuriranje sadržaja web stranica putem društvenih mreža

Tagplay je internet platforma koja omogućava ažuriranje sadržaja web stranica korišćenjem profila i alata koji su dostupni na društvenim mrežama.

Ukoliko objavite određeni sadržaj na društvenim mrežama, uz korišćenje odgovarajućih hashtagova, vaša stranica će se automatski ažurirati. Pomenuta funkcionalnost radi na principu tagova koji su ekvivalent sekcijama na web stranici.

Sadržaje koji se objavljuju na web stranici korisnici mogu sami kontrolisati, a dostupna je i mogućnost automatskog generisanja sadržaja kroz objave i hashtagove drugih korisnika društvenih mreža koje možete odabrati.

Jednostavnije informacije, poput adrese ili broja telefona, automatski se ažuriraju kada napravite izmene na svom Facebook profilu. Za nešto kompleksnije sekcije web stranice, Tagplay je obezbedio e-mail adresu putem koje se dodaju novi sadržaji.

Platforma Tagplay se može koristiti u kombinaciji sa Facebook profilima i stranicama, Twitter i Instagram nalozima, kao i e-mail adresama.

Izvor: Medija centar Sarajevo

Leave a Comment