Podaci

Naziv Udruženja: iRevolucija

Adresa: Vladike Nikolaja 54D, 14000 Valjevo;

iRevolucija LAB se nalazi na adresi: Karađorđeva 120, 14000 Valjevo

Email: [email protected]

Poreski broj: 108844224

Matični broj: 28163797

Žiro račun (Osnovni): 160-423729-74 – Banca Intesa

Žiro račun (devizni): 160-0054000023992-95 Banca Intesa

Žiro račun (Trezor): 840-0000027087763-44 – Uprava za trezor