,

Vigor Majić – Aerozagađenje u Valjevu

Nakon devedestih godina u Valjevu nastupio je loš kvalitet vazduha kada je počela odnosno nastupila primena uglja lošeg kvaliteta. Direktor Istraživačke stanice Petnica Vigor Majić više puta je iznosio svoje uverenje da je kolubarski lignit najveći otrov i materija koju nažalost udišemo. 

“U većem broju evropskih zemalja upotreba uglja je zabranjena za upotrebu i korišćenje jer je kako kažu stručnjaci taj ugalj je jedan od najvećih uzročnika loseg stanja atmosfere u Valjevu. Veliki procenat stanovništva u Valjevu pati od astme i disajnih problema i taj problem je rastao kako je raslo i prisustvo čađi i čestica koje su posledice sagorevanja uglja. Industrija koja je ranije postojala najvećim delom više ne postoji, kako se priseća direktor Majić ranijih devedestih godina iz desetine dimljaka u Valjevu koji su bili vezani za različite industrijske pogone, crne i tamne stubove dima, ali vazduh je bio relativno dobar i imao visoko dobru atmosferu. Nije se taložio i skupljao u nižim slojevima. Mi smo došli u situaciju da je Valjevo prekriveno jastukom gustim slojem čestica koje ostaju čitav dan u atmosferi koju čak ni kiša ne može da spere i vrlo kasno su počeli da se pojavljuju prvi rezultati objektivnijih merenja i istraživanja:Šta je to u atmosferi što nas zagađuje?

Međutim Valjevo je dostizalo i 15 puta i 20 puta veću koncentraciju u vazduhu od maksimalno dozvoljene tokom različitih perioda dana u zimskom periodu u godini. Međutim to nije izazvalo veliku rekaciju javnosti dok Beograd nije posle bio ugrožen zagađenošču vazduha”, rekao je Vigor Majić. 

Valjevo nije reagovalo na visoke koncentracije čađi u atmosferi naglasio je direktor Majić koji je bio član okružnog štaba za zaštitu od vandrednih situacija i nekoliko puta mi smo na dnevni red stavljali problem zagađenosti vazduha ali on je bio maraginalizovan, bio je minimizovan i smatralo se da to nije u direktnoj i niko nije pripisao da taj štab treba da se bavi i bilo otpora da se razmatra uopšte taj problem, ja sam naposletku napustio taj štab jer nema šta da tražim u jednoj instituciji koja se bavi kulturno zabavnim aktivnostima i pisanjem lepih izveštaja rekao je direktor Majić.

Vlasti su dugo godina razmatrale da li da o ovom problemu govore pa čak i kada su bile prisiljene kroz pritisak jednog dela javnosti, obično njihovi zaključci su bili da je to posledica saobraćaja, nečega sa strane ili nečega što eto dolazi u Valjevo ili čak nekog vetra koji to ovde donosi. Prva mera je bila da bi trebalo češće prati ulice što govori kolika je budalaština upitanju i koliki otpor postoji prema tome da se istini pogleda u lice i da se stvarno suočimo sa problemom.

Direktor zaključuje delom pitanje zagađenosti u Valjevu prema određenim istraživanjima čestica i čađi koje su u zimskim periodima prisutne u Valjevu. Nažalost nije obrađen organski deo, sve one isparljive ili teže isparljive organske materije kao što su ugljenovodonici i čađ.Direktor Majić je uveren da je najveći problem zagađenosti atmosfere u Valjevu upravo lignit koji se prodaje po najnižoj ceni u odnosu na druge ugljeve. Naglasio je isto tako da ne vidi poentu u izgradnji novih stambenih zgrada, zdravstvenih i školskih ustanova ako je vazduh i sama površina grada Valjeva zagađena. Isto tako je naglasio da se čestice skupljaju u plućima naše dece i da se samo na godišnjem nivou metala nataloži između pola i jednog grama. To su toksične, opasne, kancarogene materije i mi imamo pravo da živimo zdravo, da dišemo slobodno.Alternativa u tome je da se svi angažujemo i da se situacija promeni, da eliminišemo uzroke, izvore toksičnih materija koje se izbacuju atmosferu.

Mi ne možemo preći sa loših lignita na solarno zagrevanje odjednom, to je proces koji će možda trajati 20, 30 ili 50 godina ali možemo korak po korak napustiti lošije kvalitete uglja, pa preći na bolje kvalitete uglja pa čak preći i na gas uz pomoć potrebne edukacije. Uz malo truda i volje nadam se da ćemo dobiti zadovoljavajući rezultat. Ovo je problem koji je veoma opasan, ovo je problem koji direktno dodiruje zdravlje sudbinu naše dece pa i samih nas, ovo je problem svih nas koji živimo na ovim prostorima i kojima skraćuje život za nekoliko godina, ovo je problem pred kojim ne može niko da ostane nem izjasnio se direktor Vigor Majić i samim tim apelovao na građane Valjeva, jer Ovaj grad ima nas, a mi imamo samo ovaj grad.

Leave a Comment