,

Nikola Panić – Rešenje za Čađ i dekarbonizacija motora kod automobila – HydrogenH2Energy

Održao je prezentaciju o dekarbonizaciji motora kod automobila na manifestaciji Climathon Valjevo. Nikola se bavi čišćenjem motora od gareža, gde čini uslugu klijentima olakšavanjem rada motora i regulisanje problema kako starih tako i novijih vozila koji imaju složeniju strukturu, izduvne grane, odnosno izduvnog sistema.

U svom prvom izlaganju ispričao nam je o temi Aerozagađenja u gradu Valjevu koja je dostupna zadnjih  4,5 godina. Iz iskustva Nikoline profesije ispričao nam je ukratko na koji način gorivo sagoreva. Ono što je veoma zanimljivo je da se Nikola bavi popravkom sagorevanja u motornim vozilima, vezano samo za automobile, prevozna vozila za kamione i autobuse ali njegova ideja širi se i na toplane,sve naprave koje koriste goriva čvrstog, tečnog ili gasovitog agregatnog stanja.

Isto tako ispričao nam je nešto više o svojim eksperimentima koji su trajali duži niz godina, a jedan od primera bila je moc sagorevanja vodonika i njegovog uticaja na poboljšanje sagorevanja drugih složenijih goriva kao što su benzin i dizel sa unutrašnjim sagorevanjem.

U svojoj prezentaciji prikazao nam je u klipu jedno vozilo koje vrši dekarbonizaciju, odnosno količinu gareža koja se nagomila u motoru,nakon fatalnog prikaza automobila, prikazao nam je garež iz motora nakon odrađenog tretmana i otpušavanja izduvnih sistema.

Na prezentaciji je predstavio svoj projekat, mašinu za dekarbonizaciju i koju poručuje svakom auto servisu, u 120 gradova Srbije rekao je Nikola. Ispričao nam je ukratko o funkcijama svoje mašine i koliko ova mašina svojim uslugama smanjuje aerozagađenje od strane vozila koja vrše dekarbonizaciju.

Njegovo izlaganje i interesantnu prezentaciju predstavio nam je upravo usled posledica aerozagađenja koju možete pogledati u datom videu.

Leave a Comment