,

Sve o AEROZAGAĐENJU – Klimaton Valjevo

14. novembra, sa početkom u 10:30 h, na Youtube kanalu iRevolucije, održaće se prva online konferencija namenjena AEROZAGAĐENJU!

Šta je Climathon Valjevo?

Climathon je globalna inicijativa, tačnije hakaton/ideaton koji za cilj ima rešenje problema iz oblasti ekologije, vezano za određeni grad. Cilj samog Climathon-a je da predstavi i podrži zanimljive odgovore na klimatske izazove današnjice i prevede ih u izvodljive projekte. Climathon Valjevo je deo ovog globalnog pokreta i održaće se u isto vreme i na isti način kao i ostali događaji koji se organizuju širom sveta. Climathon je jedna od najmasovnijih kolektivnih klimatskih akcija u svetu, godišnje okuplja hiljade ljudi u preko 145 gradova i 55 zemalja na svim kontinentima. Ove godine se Climathon Valjevo održava se u online formi, a organizator je Udruženje iRevolucija. Manifestacija počinje 14. novembra 2020. u 10h i završava se u 17h. Pošto ste navikli da iRevolucija svake godine organizuje događaje na različite teme, nije iznenađenje što smo baš mi domaćini ovogodišnjeg Climathon-a.

Šta želimo da postignemo organizovanjem Klimatona Valjevo?

Osluškivajući naše građane i njihove primedbe na račun teškog valjevskog smoga, koji nas svake zime okuje, odlučili smo da je vreme da nešto preduzmemo kako bi se to promenilo.

U gradu na Kolubari u proteklim godinama sprovedeni su različiti projekti koji doprinose rešavanju problema aerozagađenja, međutim, šira javnost nije upoznata sa rezultatima istraživanja i izveštavanja i ovom prilikom želimo da stvorimo polje koje podstiče kritičko razmišljanje i umrežavanjem lokalne zajednice.

Zato 14. novembra prati našu online konferenciju i saznaj sve o AEROZAGAĐNJU u Valjevu! Prijavi se na naše Youtube kanal na vreme – https://www.youtube.com/user/irevolucija

SATNICA: 

Subota – 14.  Novembar 

10:15 Otvaranje Klimatona – Predsednik Udruženja iRevolucija

10:30Marija Petrović-MarkovićUdahnimO2 – Prezentacija projekta medijskog portala Valjevska Posla

11:00 Andrija PetrovićDruštveni aktivizam kao prvi korak u rešavanju problema aerozagađenja – Inicijativa Da Valjevo prodiše 

11:30 – Slavica Matić – Marš protiv aerozagađenja – Televizija Marš

12:00Nikola PanićRešenje za Čađ i dekarbonizacija motora kod automobila – HydrogenH2Energy

12:30 – Pauza

13:30Sreten Filipović i Jelena Zdravkovski„Zatvorite prozore, zagušljivo je“ – Ekogeneza 

14:00Vigor Majić – Prezentacija neverifikovanih podataka merenja kvaliteta vazduha u Valjevu za 2019/2020 godinuIstraživačka stanica Petnica

14:30Aleksandar MacuraValjevo između dve vatre – RES fondacija

15:00Đorđe PetkovićAero Alarm Valjeva – Lokalni odgovor

Vidimo se!

1 thought on “Sve o AEROZAGAĐENJU – Klimaton Valjevo”

 1. Тим Локалног фронтаВа, почев од јануара 2018. године, прикупља, проучава и обрађује податке и чињенице које се односе на загађеност ваздуха у Ваљеву.
  Предлози, закључци и захтеви које ћемо понудити на расправу заснивају се на подацима из следећих извора:
  1. Извештаји Агенције за животну средину о квалитету ваздуха у Србији за године од 2012. до 2019. године.
  2. Извештај Светске здравствене организације „Health Impact of Ambient Air Pollution in Serbia-A Call to Action” 2019. године.
  3. Материјал Коалиције 27 „Извештај из сенке за Поглавље 27 (Животна средина и климатске промене)“ за период март 2018-фебруар 2019. године.
  4. План квалитета ваздуха Града Ваљева 2016-2021.
  5. Локални регистар извора загађивања животне средине, Ваљево, април 2019.
  6. Извештаји стручног тима Града Ваљева за смањење аерозагађења из маја и новембра 2019.
  Резултати наших истраживања сажети су у следећим предлозима:
  1. Преко посланика из Ваљева у Скупштини Србије захтевати усвајање Стратегије заштите ваздуха. С обзиром да је Закон о заштити ваздуха још 2013. године прописао да ће Стратегија заштите ваздуха бити донета до 1. јануара 2015. године, захтевати да се посланици изјасне о одговорности за нечињење свих председника влада Републике Србије и надлежних министара од 2013. године до овог тренутка.
  2. Захтевамо такође да надлежна министарства хитно усвоје и све подзаконске акте предвиђене самосталним члановима Закона о заштити ваздуха, објављеним у Службеном гласнику РС број 10/2013.
  3. Да Градска управа у најкраћем року реализује закључак Скупштине града усвојен на 36. седници претходног сазива и обезбеди систем благовременог обавештавања и упозоравања грађана Ваљева на повећану концентрацију честица ПМ 10 и ПМ 2,5.
  4. Да Скупштина града на првој наредној седници именује свог представника у скупштини акционара ХК „Крушик“. Једна од обавеза овог представника била би да прати и извештава Скупштину и јавност о току поступка преласка енергане ХК „Крушик“ на гориво које ће мање загађивати ваздух у Ваљеву.
  5. Да Скупштина града на првој наредној седници обавеже Градско веће и Градску управу да започну припрему извештаја о остваривању мера и активности предвиђених Планом квалитета ваздуха 2016-2021. Овај извештај требало би да буде подлога за израду Плана квалитета ваздуха са важењем од 2022. године, као и за планирање расхода буџетског фонда за заштиту животне средине почев од 2022. године.
  6. Да Градска управа у сарадњи са Министарством и Агенцијом за заштиту животне средине започне договоре о увођењу непрекидног мерења концентрације бензо(а)пирена на подручју Града Ваљева, као и да пропише начин на који ће грађани бити обавештавани и упозоравани у данима високе концентрације овог канцерогеног полутанта.
  Локални фронт Ваљево, наравно, поздравља сваку иницијативу, сваку расправу, сваки предлог иза којег стоји искрена намера да се коначно започне озбиљна борба против загађивача ваздуха у нашем граду. Ниједан предлог, ниједна замисао, не сме бити без озбиљне расправе одбачен.
  Пре свега зато што до чистијег ваљевског ваздуха нећемо доћи победом у једној великој бици, већ стрпљивом и упорном борбом, радом на дуге стазе, многим малим корацима чија ће резултанта бити мерљив пад концентрације загађујућих честица.
  Такође, пре него што започне озбиљна расправа о једном од најакутнијих проблема Ваљева, Локални фронт Ва моли све учеснике да не упадну у замку која се врло уредно поставља кад год се отвори питање ваздуха који сви већ деценијама удишемо. Та замка састоји се непрестаном враћању на почетак, под изговором да још нису познати прави извори загађења.
  Зна се где су загађивачи ваљевског ваздуха. Оно што углавном не знамо јесте које материје и у којим количинама они, сваки појединачно, испуштају у ваздух. Тек када то будемо дознали, моћи ћемо, као заједница, да предузимамо делотворне мере.
  Ваљево, 13.11.2020. ЛОКАЛНИ ФРОНТ ВА

  Одговори

Leave a Comment