,

Sve o AEROZAGAĐENJU – Klimaton Valjevo

14. novembra, sa početkom u 10:30 h, na Youtube kanalu iRevolucije, održaće se prva online konferencija namenjena AEROZAGAĐENJU!

Šta je Climathon Valjevo?

Climathon je globalna inicijativa, tačnije hakaton/ideaton koji za cilj ima rešenje problema iz oblasti ekologije, vezano za određeni grad. Cilj samog Climathon-a je da predstavi i podrži zanimljive odgovore na klimatske izazove današnjice i prevede ih u izvodljive projekte. Climathon Valjevo je deo ovog globalnog pokreta i održaće se u isto vreme i na isti način kao i ostali događaji koji se organizuju širom sveta. Climathon je jedna od najmasovnijih kolektivnih klimatskih akcija u svetu, godišnje okuplja hiljade ljudi u preko 145 gradova i 55 zemalja na svim kontinentima. Ove godine se Climathon Valjevo održava se u online formi, a organizator je Udruženje iRevolucija. Manifestacija počinje 14. novembra 2020. u 10h i završava se u 17h. Pošto ste navikli da iRevolucija svake godine organizuje događaje na različite teme, nije iznenađenje što smo baš mi domaćini ovogodišnjeg Climathon-a.

Šta želimo da postignemo organizovanjem Klimatona Valjevo?

Osluškivajući naše građane i njihove primedbe na račun teškog valjevskog smoga, koji nas svake zime okuje, odlučili smo da je vreme da nešto preduzmemo kako bi se to promenilo.

U gradu na Kolubari u proteklim godinama sprovedeni su različiti projekti koji doprinose rešavanju problema aerozagađenja, međutim, šira javnost nije upoznata sa rezultatima istraživanja i izveštavanja i ovom prilikom želimo da stvorimo polje koje podstiče kritičko razmišljanje i umrežavanjem lokalne zajednice.

Zato 14. novembra prati našu online konferenciju i saznaj sve o AEROZAGAĐNJU u Valjevu! Prijavi se na naše Youtube kanal na vreme – https://www.youtube.com/user/irevolucija

SATNICA: 

Subota – 14.  Novembar 

10:15 Otvaranje Klimatona – Predsednik Udruženja iRevolucija

10:30Marija Petrović-MarkovićUdahnimO2 – Prezentacija projekta medijskog portala Valjevska Posla

11:00 Andrija PetrovićDruštveni aktivizam kao prvi korak u rešavanju problema aerozagađenja – Inicijativa Da Valjevo prodiše 

11:30 – Slavica Matić – Marš protiv aerozagađenja – Televizija Marš

12:00Nikola PanićRešenje za Čađ i dekarbonizacija motora kod automobila – HydrogenH2Energy

12:30 – Pauza

13:30Sreten Filipović i Jelena Zdravkovski„Zatvorite prozore, zagušljivo je“ – Ekogeneza 

14:00Vigor Majić – Prezentacija neverifikovanih podataka merenja kvaliteta vazduha u Valjevu za 2019/2020 godinuIstraživačka stanica Petnica

14:30Aleksandar MacuraValjevo između dve vatre – RES fondacija

15:00Đorđe PetkovićAero Alarm Valjeva – Lokalni odgovor

Vidimo se!

1 thought on “Sve o AEROZAGAĐENJU – Klimaton Valjevo”

 1. Tim Lokalnog frontaVa, počev od januara 2018. godine, prikuplja, proučava i obrađuje podatke i činjenice koje se odnose na zagađenost vazduha u Valjevu.
  Predlozi, zaključci i zahtevi koje ćemo ponuditi na raspravu zasnivaju se na podacima iz sledećih izvora:
  1. Izveštaji Agencije za životnu sredinu o kvalitetu vazduha u Srbiji za godine od 2012. do 2019. godine.
  2. Izveštaj Svetske zdravstvene organizacije „Health Impact of Ambient Air Pollution in Serbia-A Call to Action” 2019. godine.
  3. Materijal Koalicije 27 „Izveštaj iz senke za Poglavlje 27 (Životna sredina i klimatske promene)“ za period mart 2018-februar 2019. godine.
  4. Plan kvaliteta vazduha Grada Valjeva 2016-2021.
  5. Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine, Valjevo, april 2019.
  6. Izveštaji stručnog tima Grada Valjeva za smanjenje aerozagađenja iz maja i novembra 2019.
  Rezultati naših istraživanja sažeti su u sledećim predlozima:
  1. Preko poslanika iz Valjeva u Skupštini Srbije zahtevati usvajanje Strategije zaštite vazduha. S obzirom da je Zakon o zaštiti vazduha još 2013. godine propisao da će Strategija zaštite vazduha biti doneta do 1. januara 2015. godine, zahtevati da se poslanici izjasne o odgovornosti za nečinjenje svih predsednika vlada Republike Srbije i nadležnih ministara od 2013. godine do ovog trenutka.
  2. Zahtevamo takođe da nadležna ministarstva hitno usvoje i sve podzakonske akte predviđene samostalnim članovima Zakona o zaštiti vazduha, objavljenim u Službenom glasniku RS broj 10/2013.
  3. Da Gradska uprava u najkraćem roku realizuje zaključak Skupštine grada usvojen na 36. sednici prethodnog saziva i obezbedi sistem blagovremenog obaveštavanja i upozoravanja građana Valjeva na povećanu koncentraciju čestica PM 10 i PM 2,5.
  4. Da Skupština grada na prvoj narednoj sednici imenuje svog predstavnika u skupštini akcionara HK „Krušik“. Jedna od obaveza ovog predstavnika bila bi da prati i izveštava Skupštinu i javnost o toku postupka prelaska energane HK „Krušik“ na gorivo koje će manje zagađivati vazduh u Valjevu.
  5. Da Skupština grada na prvoj narednoj sednici obaveže Gradsko veće i Gradsku upravu da započnu pripremu izveštaja o ostvarivanju mera i aktivnosti predviđenih Planom kvaliteta vazduha 2016-2021. Ovaj izveštaj trebalo bi da bude podloga za izradu Plana kvaliteta vazduha sa važenjem od 2022. godine, kao i za planiranje rashoda budžetskog fonda za zaštitu životne sredine počev od 2022. godine.
  6. Da Gradska uprava u saradnji sa Ministarstvom i Agencijom za zaštitu životne sredine započne dogovore o uvođenju neprekidnog merenja koncentracije benzo(a)pirena na području Grada Valjeva, kao i da propiše način na koji će građani biti obaveštavani i upozoravani u danima visoke koncentracije ovog kancerogenog polutanta.
  Lokalni front Valjevo, naravno, pozdravlja svaku inicijativu, svaku raspravu, svaki predlog iza kojeg stoji iskrena namera da se konačno započne ozbiljna borba protiv zagađivača vazduha u našem gradu. Nijedan predlog, nijedna zamisao, ne sme biti bez ozbiljne rasprave odbačen.
  Pre svega zato što do čistijeg valjevskog vazduha nećemo doći pobedom u jednoj velikoj bici, već strpljivom i upornom borbom, radom na duge staze, mnogim malim koracima čija će rezultanta biti merljiv pad koncentracije zagađujućih čestica.
  Takođe, pre nego što započne ozbiljna rasprava o jednom od najakutnijih problema Valjeva, Lokalni front Va moli sve učesnike da ne upadnu u zamku koja se vrlo uredno postavlja kad god se otvori pitanje vazduha koji svi već decenijama udišemo. Ta zamka sastoji se neprestanom vraćanju na početak, pod izgovorom da još nisu poznati pravi izvori zagađenja.
  Zna se gde su zagađivači valjevskog vazduha. Ono što uglavnom ne znamo jeste koje materije i u kojim količinama oni, svaki pojedinačno, ispuštaju u vazduh. Tek kada to budemo doznali, moći ćemo, kao zajednica, da preduzimamo delotvorne mere.
  Valjevo, 13.11.2020. LOKALNI FRONT VA

  Odgovori

Leave a Comment