Video sadržaj sve popularniji među korisnicima mobilnih uređajima

Prema podacima najnovije TV sudije koju svake godine provodi kompanija Ericsson, video na zahtev u potpunosti zadovoljava potrebe korisnika i menja njihove navike i načine na koje gledaju video sadržaj.

Studija je pokazala da korisnici provode i do šest sati sedmično gledajući televizijske serije, filmove i specijalizovne programe na zahtev. Što je dvostruko više vremena u odnosu na rezultate iz 2011. godine.

Rezultati studije ukazuju i na značajan rast broja korisnika koji prate video sadržaje na mobilnim uređajima. Oko 61% ispitanih prate video sadržaje na pametnim telefonima, što je porast od 71% u odnosu na 2012.

Sadržaji kreirani od strane drugih korisnika (UGC) takođe dobijaju sve veću popularnost. Jedan od deset ispitanika provede više od tri sata dnevno na YouTube mreži, dok jedan od tri ispitanika smatra da je važno imati mogućnost gledanja sadržaja kreiranog od strane drugih korisnika na svom kućnom televizoru.

Ericsson TV studija obuhvata mišljenja, navike i ponašanja 680 miliona korisnika širom sveta iz oblasti tradicionalnih i digitalnih medija.

Kompletnu studiju možete pogledati na sajtu ericsson.com.

Leave a Comment