Srbija zabeležila najbrži rast elektronske uprave

Beograd, 18. oktobar 2016. – Od svih država u Evropi Srbija je zabeležila najbrži rast elektronske uprave u poslednje dve godine, pokazala je studija Ujedinjenih nacija za 2016. godinu.

Dok je, prema ukupnom indeksu razvoja eUprave, Srbija je 2014. bila na 69, ove godine nalazi se na 39. poziciji globalne rang liste UN-a. Skok od čak 30 mesta najveći je zabeležen na našem kontinentu, saopšteno je iz Direkcije za elektronsku upravu.

Studija Ujedinjenih nacija o razvoju elektronskih uprava njenih država-članica, pokazala je i da se Srbija nalazi na prvom mestu u regionu kada je reč o e-participaciji – uključivanju njenih građana u javne rasprave, komentarisanje zakona i odluka državnih organa, putem Interneta. Na globalnoj rang listi, naša zemlja prema ovom kriterijumu zauzima visoko 17. od ukupno 193 mesta.

 “Ovogodišnja studija UN-a još jedan je dokaz da smo na dobrom putu i da eUprava u Srbiji neprekidno napreduje. Rezultati pokazuju progresivan rast – naših korisnika, broja usluga i državnih organa i lokalnih samouprava, ali i kvaliteta našeg rada. Svakako, za nas je jedna od najvažnih ocena Studije razvoj eServisa – njihove zrelosti i kvaliteta. Po ovom kriterijumu smo 24 od 193 zemlje-članice Ujedinjenih nacija, dok smo u Evropi od 43 zemlje zauzeli 14. mesto“, izjavio je povodom objavljivanja rezultata Studije Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i dodao da ovako visoku poziciju eUprava ne duguje samo Direkciji, već i njenim partnerima – Poreskoj upravi, APR-u, Carini, Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Ukupan indeks razvoja eUprave Srbije je u studiji ocenjen kao „veoma visok“, i prema ovom kriterijumu naša zemlja se, na globalnom nivou, našla na 39. poziciji. Posmatrajući region, nešto razvijenije sisteme eUprave imaju Slovenija, pozicionirana na 21. mestu i Hrvatska koja se nalazi na 37. mestu rang liste Ujedinjenih nacija. Manje razvijeni su Crna Gora koja je na 47, Makedonija na 69. i Bosne i Hercegovina na 92. poziciji.

Ovogodišnja studija razvijenosti eUprava država – članica deveta je po redu, koju od 2001. godine objavljuju Ujedinjene nacije. U njoj je detaljno analizirano koliko su držve pri UN napredovale u korišćenju elektronskih uprava. Studija meri efikasnost nacionalnih e-uprava u dostavljanju osnovnih usluga iz ukupno pet sektora – prosvete, zdravstva, rada i zapošljavanja, finansija i socijalnih pitanja.

Nacionalni portal eUprava se nalazi na adresi www.euprava.gov.rs od 2010. godine.Trenutno broji više od 400.000 aktivnih korisnika. Pristup portalu je besplatan i otvoren za sve građane Srbije, a snalaženje je lako i prilagođeno ljudima sa osnovnim poznavanjem rada na računaru.

Leave a Comment