, ,

Preporuke za unapređenje Programa zaštite vazduha do 2030. za Valjevo

iRevolucija je na Dan planete Zemlje predstavila preporuke za unapređenje Programa zaštite vazduha do 2030. sa fokusom na Valjevo, koje su kao dokument pred početak izložbe održane u sklopu istog događaja predate Gradskoj upravi Valjevo i Ministarstvu zaštite životne sredine. Preporuke su rezultat temeljnih analiza i saradnje iRevolucije i Nacionalne ekološke organizacije (NEA) koja sed pre svega oslanjaju na trenutnu sitauaciju u kojoj grad Valjevo nema usvojen Plan kvaliteta vazduha (PKV), kao najvažniji instrument za smanjenje aerozagađenja.

Program zaštite vazduha do 2030. nije usaglašen sa Planom kvaliteta vazduha za Valjevo, jer naš Plan kvaliteta još nije usvojen i samim tim ne možemo da dobijemo preciznu analizu kako izgleda implementacija te krovne politike sa lokalnom politikom zaštite vazduha. Zato smo preporuke predali Ministarstvu zaštite životne sredine, ali i Gradskoj upravi Valjeva. Jedna od prvih preporuke jeste upravo usvajanje PKV, jer smatramo da je mnogo važnije imati PKV koji treba da se primenjuje nego da on bude savršen. To je uostalom bio i jedan od zaključaka sa prethodnog Climathona koji smo orgnizovali. Prošlo je skoro 3 godine kako PKV za grad Valjevo nije donet.

Osim izmene i dopune poslednje verzije nacrta Plana kvaliteta vazduha 2023-2028 u skladu sa komentarima koje su dostavile organizacije civilnog društva i nezavisni eksperti, predlažemo i da se usaglasi realna procena zamene toplotnih pumpi sa uređajima na drva.

Jedna od bitnijih preporuka je neophodnost izvršenja revizije Plana inspekcijskog nadzora u kom će biti upisan Krušik, koji u 2024. godini “nije prepoznat kao zagađivač, niti se nalazi u Planu inspekcijskog nadzora”. Podsetićemo da je Krušik prekomerno emitovao zagađujuće materije u periodu od 2018. do 2022. godine, te da je na osnovu prijave iReevolucije zbog toga sredinom prošle godine i sudski bio kažnjen.

Još jedna takođe bitna preporuka je izvršenje dopune Plana inspekcijskog nadzora u nemačkim kompanijama Hansgrohe i Bizerba, kao i za treću halu kompanije Hisense Gorenje, “kako bi svi pojedinačni potencijalni zagađivači bili u planu inspekcijskog nadzora.

Preporuke možete pročitati na sledećem LINKU

Leave a Comment