,

Početak implementacije projekta „Unapređenje sprovođenja Programa zaštite vazduha 2030 za grad Valjevo“

Organizacija iRevolucija i Nacionalna Ekološka Ascocijacija (NEA), prvog septembra su otpočele implementaciju projekta “Unapređenje sprovođenja Programa zaštite vazduha 2030 za grad Valjevo” u okviru programa podrške „Menjaj  na zeleno!“ namenjenom organizacijama civilnog društva i medijima za učešće u procesima donošenja odluka i praćenju primene javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ).

Svake godine od posledica zagađenog vazduha u Valjevu prerano izgubi život 242 osobe prema metodologiji Svetske zdravstvene organizacije. U izveštaju koji o stanju kvaliteta vazduha Republici Srbiji iz 2021. godine, koji objavljuje Agencija za zaštitu životne sredine, grad  Valjevo pripada najlošijoj, sa prekomerno 174 zagađena dana. Zakon o zaštiti vazduha, zakon o budžetskom sistemu i zakon o lokalnoj samoupravi je prekršen neusvajanjem Plana kvaliteta vazduha 2022-2026 i primenom akcionog plana, koji je takođe u nacrtu. Nakon javne rasprave, iRevolucija prosleđuje komentare GU Valjeva, Ministarstvu ZŽS kao i izrađivaču CIP, kao i komentare Saveta za čist vazduh. Istovremeno, iRevolucija upućuje inicijativu GU Valjeva za uključivanje u program “EU za zelenu agendu u Srbiji” lokalnim za izradu i poboljšanje akcionih planova, kao i Planova kvaliteta vazduha sa kratkoročnim merama, ali GU Valjeva ni drugi put se ne prijavljuje na poziv. Istovremeno, GU krši zakon o samoupravama zaštiti vazduha time što ne informiše građane pravovremeno kada je prisutna koncentracija zagađujućih materija opasna po zdravlje, što je slučaj sa većim brojem opština u Srbiji.

Zato su ciljevi ovog projekta i saradnje- unaprediti lokalnu politiku zaštite vazduha u Srbiji; pokrenuti zagovaračku kampanju za unapređenje sprovođenja politika zaštite vazduha za grad Valjevo; unaprediti transparentnost informacija o kvalitetu sprovođenja javnih politika koje utiču na životnu sredinu u lokalnim zajednicama i rezultatima sprovođenja tih javnih politika; unaprediti građanski monitoring kvaliteta vazduha.

Kraj projekta, planiramo krajem marta 2024. godine predstavićemo našu analizu široj, zainteresovanoj javnosti, ali ipak usmerenu ka specifičnoj ciljnog grupi – entitetima uključenim u monitoring vazduha kao i predstavnicima lokalne samouprave.

Ovu inicijativu podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).


Leave a Comment