,

Nacrt Plana kvaliteta vazduha – NEPRIHVATLJIV

28. Novembra u GU Valjeva, naša organizacija je dostavila svoje komentare/primedbe za nacrt Plana kvaliteta vazduha 2022-2027. Iako javnost do danas nije upoznata o razlozima kašnjenja CIPa i grada Valjeva, koje bi donošenje “nacrta” PKVa opravdalo dogodilo godinu dana kasnije, izostanak odgovora na ovaj upit iz gradske kuće nismo dobili. Nismo dobili ni kada smo ovu informaciju tražili od Poverenika.

Istovremeno, u Valjevu su prerano preminule 242 osobe usled posledica aerozagađenja, bar tako tvrdi Svetska zdravstvena organizacija. EU delegacija i UN implementiraju projekat “Zelena agenda u Srbiji”, koji za cilj ima, upravo, kvalitetnu izradu lokalnih akcionih planova u vezi sa kvalitetom vazduha.

iRevolucija je u međuvremenu predala još jednu inicijativu na pisarnici GU 03. oktobra koja se tiče unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha. Ali, sve pomenute informacije nisu dovoljno probudile donosioce odluka, te je odsustvo neophodnog činjenja od strane GU Valjeva se prelila, sa lokalnog na evropski nivo.

Godinu dana kasnije, građani Valjeva dobijaju “nacrt” PKVa na uvid i raspravu, koji istini za volju će se pamtiti po više po javnoj raspravi, koja je bila sve drugo sem rasprave. Poučeni iskustvom u donošenju budžeta dve godine za redom i našom participacijom – nismo hteli da participiramo. Pogotovu ne godinu dana kasnije. 

Sa tim u vezi razloga je mnogo, zbog kojih organizacija iRevolucija smatra da predloženi nacrt PKVa 2022-2027 ne treba da dobije dozvolu nadležnog Ministarstva i praktično “zaključa” grad Valjevo narednih pet godina koliko bi predloženi Plan bio na snazi.

Komentari Udruženja iRevolucija preuzmi OVDE

Komentare Saveta za čist vazduha preuzmi OVDE

Napomena: Savet za čist vazduh je neformalno telo kreirano za vreme implementacije projekta Zelena Komuna 22 kojim koordinira Udruženje iRevolucija. Stavovi Saveta za čist vazduh se ne mogu posmatrati kao stavovi Udruženja iRevolucija, kao ni obratno.

Leave a Comment