, , ,

Preporuke za unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha

13. oktobra, naša organizacia je na pisarnici GU Valjeva predala preporuke za unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha u Valjevu Gradonačelniku Valjeva, Gradskom veću i Skupštini grada.

U saradnji sa Nacionalnom Ekološkom Asocijacijacijom i partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom, Mladim istraživačima Srbije i Ineženjerima zaštite životne sredine, naša organizacije je 1. aprila otpočela implementaciju projekta Dišite Pažljivo sa ciljem unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha. Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljavaju učešće javnosti u pripremi budžeta, predlažili smo lokalnoj vlasti da se u budžetu Grada Valjeva za 2023. godinu opredele sredstva koja doprinose kvalitetnom monitoringu vazduha u Valjevu.

Preporuke možete preuzeti OVDE

Leave a Comment