PHPSrbija 2018 – Naši utisci (Dan 1.)

PHPSrbija je organizovala konferenciju 26. maja u Beogradu sa početkom od 8h. Toliko se iščekivao ovaj događaj da je još pre početka bila gužva ispred vrata za ulaz, među kojima je bio i naš tim. Prvi korak bila je registracija učesnika, pri kojoj smo dobili identifikaciju, kao i vreću dobara koje su omogućili prihodi konferencije, ali i mnogobrojni sponzori.

Uvodni govor održao je organizacioni tim koji se ove godine sastoji od 5 članova. Njim su posetioci predstavljeni sa nekim statistikama i rezultatima prošle konferencije i uvedeni u rad ovogodišnje. Takođe, pušten je i promotivni video koji je celoj publici ulio pozitivnu energiju i spremio ih za još PHP pustolovina.

Strive for the best, plan for the worst

Sa takvom energijom, slušaoci su prisustvovali predavanju Erin O’Nil, u veličanstvenoj velikoj sali. Ona nas je uputila u šta treba da radimo kad stvari krenu nagore, ali je i naznačila da uvek treba da težimo najboljem. Koraci koje Erin predlaže da preduzmete tokom „mračnih“ vremena su najpre smirenje, jer čovek nije u stanju da razmišlja racionalno kada je pod uticajem adrenalina. Potom, da smislite detaljan plan koji pokriva većinu potencionalnih uzroka problema. Nakon toga, taj plan treba sprovesti u delo i na samom kraju, predlaže vam da se pobrinete da ne dođete opet u sličnu situaciju.

Big Bang

Na drugom predavanju Luis Kobuči nam je pričao o tome kako se velika aplikacija deli na više manjih usluga (ili API-ja) sa sigurnošću. Najvažnije što bi naš tim istakao su dva procesa nazvana Event storming i Context mapping. Event storming predstavlja vizualizaciju funkcionalnosti vaše aplikacije pravljenjem mreže uzroka, poziva i posledica određenog događaja. Context Mapping je proces prikazivanja svih mogućih ekrana koji su vezani za prethodno razvijenu događajnu šemu.

Skidanje maski anonimnosti

Treće predavanje na ovogodišnjoj konferenciji uvelo je slušaoce u Anonimne Klase koje dovodi PHP 7. Mark Bejker prolazi kroz objašnjenje samih anonimnih klasa, njihovu deklaraciju, ali i najvažnije – njihove situacije korišćenja. Pošto anonimnim klasama može da se pristupi privatnim i zaštićenim metodama i osobinama, one su veoma loše za konačan proizvod. Sa druge strane, to ih čini efikasnijim oblikom testiranja čak i od PHPUnit-a.

Blockchain – u sitna crevca

Tomas Kovalcik nas je uveo u blockchain detaljnim objašnjenjem o tome šta on predstavlja kao tehnološko rešenje i kako i zašto je stvoren. Priča o slučajevima korišćenja, pozitivnim i negativnim stranama, kao i dobrim praksama u opštem, ali i PHP smislu. Najistaknutiji deo, po našem mišljenju, je nabrajanje i opis osobina koje čine blockchain tehnologiju, što na slikovit način objašnjava pravi potencijal BC-a kao načina rešavanja problema.

Digitalizacija čoveka

Marsel Pociot je uz pričanje o značaju četbotova kao korisničkog interfejsa predstavio i svoje radno okruženje za PHP – BotMan. Njim je olakšano pravljenje ovih digitalnih robota kao i distribucija na desetak vodećih platformi za razmenu poruka. Takođe, sastavio je kurs kojim detaljno prelazi preko svih svojstava BotMena. Više detalja možete naći na ovom sajtu.

Event sourcing: dobra, loša i komplikovana strana

Baš kao i blockchain, Event Sourcing zahteva da bude neophodan kao rešenje aplikaciji da bi se dostigla maksimalna efikasnost. Srećom, Marko Piveta nam to razlaže na manje delove koji su lakše razumljivi. Pokriva slučajeve korišćenja Event Sourcing-a, kao i najbolje prakse, ali i kako da rešite najučestalije prepreke.

Zaključak

Prvi dan PHPSrbija konferencije je protekao sjajno. Predavači su bili raspoloženi, a događaj je širio pozitivnom energijom. Ništa manje ne očekujemo ni od sutrašnjeg sustreta.

 

Leave a Comment