#iRevolucija2016: Đorđe Krivokapić – Gde idu podaci?

Dr Đorđe Krivokapić je od 2009. godine angažovan na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2012. godine Đorđe rukovodi istraživačkim timom SHARE Fondacije kao Programski direktor. Po obrazovanju pravnik sa iskustvom u advokaturi, akademiji, javnom i civilnom sektoru, Đorđe je za fokus primarnog profesionalnog i naučnog interesovanja izabrao međusobni uticaj savremenog društva i tehnologije.

Internet Atlas: Gde idu podaci?

Internet je više društveni koncept nego tehnički termin. U tom smislu, većina ljudi prihvata Internet kao nešto što postoji van konvencionalnog prostora. Međutim, u realnosti Internet predstavljaju brojni ruteri, serveri, data centri, kablovi, sateliti, kao i protokoli koji omogućavaju svim ovim uređajima da međusobno komuniciraju, a podacima da se kreću. To znači da svaki put kada ljudi koriste Internet, podaci kojima oni upravljaju putuju Internet prostorom, često “prelazeći” državne granice. Na tom putu, podaci mogu biti predmet različitih „prikupljačkih“ praksi. Cilj ovog predavanja je da predstavi Internet i prakse prikupljanja podataka sa tehničkog aspekta na način koji je razumljiv prosečnom korisniku, kao i da ukaže na neke posebno slabe tačke elektronskih komunikacija, njihov uticaj na društvene tokove i potencijal za ugrožavanje fundamentalnih prava i sloboda.

Sve informacije u vezi  sa #iRevolucija2016 možete pratiti na sajtu konferencije.

Leave a Comment