#iRevolucija2016: Katarina Anđelković – Od naučnih klubova do naučnih parkova

Katarina Anđelković se poslednjih 15 godina bavi obrazovanjem – kako formalnim tako i neformalnim. Najpre je svoje tinejdžerske dane provela kao vršnjački edukator na polju HIV/AIDS-a i bolesti zavisnosti, da bi tokom studija bila trener na seminarima koji su se bavili društvenim organizovanjem. Radila je kao profesor sociologije u jednoj beogradskoj gimnaziji gde je stekla uvid u formalni sistem obrazovanja. Nakon toga, više od pet godina je radila u ministarstvu telekomunikacija gde je bila koordinator projekata „Digitalna škola“, „Digitalni čas“ i „Klikni bezbedno“ na podizanju informatičke pismenosti kako kod učenika, tako i kod njihovih nastavnika.

Od sredine 2015.godine pridružuje se timu Centra za promociju nauke gde se i bavi obrazovanjem, ali sada na jedan nov način – kroz popularizaciju i približavanje nauke građanima kroz različite inicijative i akcije. Radi na međunarodnim i nacionalnim projektima.

Sve informacije u vezi  sa #iRevolucija2016 možete pratiti na sajtu konferencije.

Leave a Comment