#iRevolucija2016: Irena Cerović o otvorenim podacima

Irena Cerović će na konferenciji #iRevolucija2016 govoriti o otvorenim podacima (Open Data).

Irena Cerović se 2015. godine priključila Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kako bi vodila programe namenjene reformi javne uprave i vladavini prava u Srbiji. Istražuje inovativne upotrebe tehnologije za demokratizaciju i razvoj i predvodi inicijativu otvorenih podataka (Open Data). Irena je radila kao izvršna direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost, gde je provela 10 godina radeći na političkom dijalogu i izgradnji kapaciteta donosilaca odluka u Srbiji i na Balkanu, pre svega u oblasti evropskih integracija, demokratizacije i regionalnog pomirenja. Sarađivala je sa vladama, parlamentima, nezavisnim institucijama i organizacijama civilnog društva. Bila je jedna od osnivača Regionalne akademije za demokratiju koja okuplja političke lidere sa Zapadnog Balkana u cilju zajedničkog osmišljavanja budućnosti regiona. Kao stipendistkinja Evropskog fonda za Balkan, provela je tri meseca na istraživačkom boravku u Nemačkom savetu za spoljnu politiku (DGAP). Članica je mreže Transformation Thinkers koju vodi nemačka Bertelsmann fondacija. Titulu magistra stekla je na Karlovom Univerzitetu u Pragu na smeru Međunarodnih ekonomskih i političkih studija.

Sve informacije u vezi sa #iRevolucija2016 možete pratiti na sajtu konferencije.

Leave a Comment