,

Rade Jekić – Predavanje o Irevoluciji

Rade Jekić je tehnički direktor neprofitnog udruženja Irevolucija  čiji su osnovni ciljevi edukacija, umrežavanje i informisanje javnosti iz oblasti internet trendova, kao i njenoj promociji i popularizaciji u društvu. Iskusan je konsultant za infomatičku tehnologiju i instruktor sa demonstriranom istorijom rada u industriji informacionih tehnologija i usluga.

Na početku je napomenuo učesnicima da će kroz predavanje shvatiti  šta to Irevoluciju izdvaja od sličnih organizacija. U okviru organizacije napravili su posebnu sekciju koja se zove edukacija, koja  sugrađanima približava digitalne tehnologije kojima su okruženi. Dva najveća programa na kojima Irevolucija radi su „Bezbednost dece na internetu“ i „First Lego League“.

First Lego League je takmičenje dece u programiranju robota. Takmičenja se organiziraju na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj regiji. Svake godine je zadata nova tema. FLL se sastoji od dva glavna područja: igra robota i istraživanja. U robotskoj igri, timovi planiraju, grade, programiraju i testiraju autonomnog robota koji mora obaviti niz zadataka. Tim iz Valjeva se sastoji od petoro mladih ljudi, koji sami programiraju, sami pišu projekat, uz malu podršku mentora.

Drugi projekat je „Bezbednost dece na internetu“, to je veoma važna tema koja se tiče svih nas. U projekat je uključeno 600 dece iz šest osnovnih škola, i jedne škole iz okolno seoskog područja. Pokrivena su deca petog razreda, jer tada imaju najviše poverenja u svet oko sebe. Prezentovali su deci tri glavna problema, a to su „Internet Predatori“, nasilje i izazovi na internetu.

Za kraj je napomenuo da svako može da se uključi u rad, ne samo u bezbednost na internetu nego u samu Irevoluciju na bilo koji način. Svako može doprineti koliko želi i može.

Leave a Comment