,

Ivana Ćirković – Šta je digitalna transformacija?

Ivana Ćirković se bavi digitalnim marketingom 11 godina, kroz svoje iskustvo radila je kako sa neprofitnim organizacijama, tako  i sa malim – srednjim preduzećima i državnim institucijama. Ona je generalni direktor Kick Start-a. Kick Start je agencija za savetovanje, digitalni marketing i odnose sa javnošću. Pružaju usluge iz područja interneta, društvenih mreža i web tehnologija.

Na predavanju je objasnila da je digitalna transformacija zapravo, reorganizacija i unapređenje biznisa uz pomoć svih raspoloživih digitalnih alata i tehnologija, radi boljeg pozicioniranja na tržištu. Uputila je učesnike u povoljnosti i koristi od digitalne transformacije. Da zahvaljujući internetu znanje je bukvalno na klik od vas, i mnogo tog znanja je besplatno. I uprkos tome u Srbiji 50% manjih preduzeća nema nikakvu prisutnost na internetu. Ali to je prilika za sve, da izgrade svoj digitalni indentitet. Navela je neke od alata koje možete da koristite za komunikaciju i praćenje procesa rada. Jedan od njih je i veb servis Trello kao i Slack.

Kroz primere dobre prakse je objasnila prednosti digitalne transformacije. Jedan od primera koje je navela je i Netflix, kao i mnogi drugi.

Predavanje je završila savetima. Najvažniji savet je da se fokusirate na ljude i njihova očekivanja.

Leave a Comment