#iRevolucija2016: Zoran Gavrilović – Integritet u online-u

Zoran Gavrilović je autor više istraživanja i studija na temu korupcije i borbe protiv korupcije, integriteta, medija i društvenog razvoja koji su podržani od Svetske banke, EU, UNDP, OSCE. Na #iRevolucija2016 učestvovaće u panelu o slobodi govora i predstaviti projekat Integrist.

Njegov model borbe protiv korupcije je usvojilo 11 gradova i opština u Srbiji. Autor je antikorupcijskog kodeksa profesija i modela za monitoring borbe protiv korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou. Od 2003. do 2009. bio je saradnik Saveta za borbu protiv korupcije koji je predvodila Verica Barać. Pokrenuo projekat Integrist.net koji je već prihvaćen u dve opštine i nastavlja da se širi.

Sve informacije u vezi  sa #iRevolucija2016 možete pratiti na sajtu konferencije.

Leave a Comment