, ,

Građanske mere za zdravlje i čist vazduh u Valjevu

Danas smo na pisarnicu Gradske uprave u Valjevu predali Građanski predlog mera za smanjenje aerozagađenja i predlog mera za smanjenje zagađenje vazduha u Valjevu. Očekujemo da lokalne vlasti oforme nezavisnu komisiju koje bi bila satavljena od predstavnika lokalne uprave, članova Saveta za čist vazduh i nezavisnih stručnjaka koja bi razmotrila i odabrala mere koje bi mogle najefikasnije da dovedu do smanjenje zagađenja vazduha i zdravlja ljudi. Tom prilikom priredili smo i konferenciju za novinare i spred zgrade Gradske uprave.

Govoreći za medije, član Saveta Đorđe Petković, aktivista udružena Lokalni odgovor je rekao da Savet za čist vazduh čine čine vrsni stručnjaci, pripadnici medija, članovi zajednice. „Ali još nema predstavnika Gradske uprave, te se nadamo da će i oni postati deo Saveta, jer za rešavanje pitanja zagađenja je potreban društveni konsenzus.“. Podsetio je da je Gradonačelnik Valjeva na debati Climathon izjavio da postoji spremnost za saradnju i želja. Međutim,  po rečima Petkovića, to se još nije desilo. „Mi smo po ko zna koji put odradili njihov posao, podneli osvaj set mera na koje bi trebalo obratiti posebno pažnju. Odnos lokalne vlasti prema ovoj inicijativi pokazaće stvarnu spremnost da se sarađuje i da spremnost da se u rešavanje najvećeg problema u kome se Valjevo nalazi uključi javnost.“, zaključio je Đorđe Petković iz udruženja Lokalni odgovor.

O štetnosti zagađenog vazduha govorila je članica Saveta za čist vazduh, Slađana Stanković. Ona je kazala da kvalitet vazduha u našem gradu predstavlja ogroman problem zadnjih godina, te da je vazduh opasan po zdravlje. Po njenim rečima, Valjevo ove godine je imalo oko 110 dana sa prekomernim zagađenjem. Ona je ukazala da smo tek na početku grejne sezone.  Stanković je rekla da postoji direktan uticaj zagađenog vazduha na postojeće zdravstveno stanje, jer izaziva bolesti i poremećaje.

„Zagađen vazduh je jedan od najznačajnijih činilaca koji dovodi do poremećaja zdravstvenog stanja. Ali nažalost i do prevremene smrtnosti.“, ističe ova članica Saveta za čist vazduh. Ona je rekla da su najosetljivija populacije kod nas su deca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici. „Zbog toga je ovaj set Građanskih mera za smanjenje zagađenja vazduha u Valjevu jako bitan, jer sadrži deo koji se odnosi na zaštitu zdravlja ljudi i smanjenje zagađenja vazduha.“, zaključila je na kraju Slađana Stanković.

Na kraju je govorila Zorica Vuković, takođe članica Saveta za čist vazduh. Ona je naglasila da je ideja da se zaštiti zdravlje ljudi, te da je predlog podeljen u tri celine: mere za obaveštavnje javnosti, mere za zaštitu zdravlja i mere za smanjenje zagađenja vazduha. „Mi imamo solidne zakone. Potpisnici smo Arhuske konvencije. Građani imaju pravo da budu obavešteni o stanju životne sredine. Ali se to ne dešava! Predlažemo kontinuirano obaveštavanje o zagađenosti vazduha, putem medija, putem sajta Gradske uprave. U svakom trenutku u realnom vremenu. Još važnije, kada su prekomerna zagađenja mora se javnost alarmirati, obaveštavati i zvučnim signalnima.“, rekla je Zorica Vuković. Kad je u pitanju zaštita zdravlja stanovništva, navela je da mere sadrže predlog za nabavku nabavku nano-maski, budući da obične, hirurše ne štite od suspendovanih čestica prašine. Ona je rekla da treba nabaviti i uređaje za prečišćavanje vazduha i dopremiti vrtićima, školama, ustanovama, gde borave i zadržavaju se deca i osetljive grupe ljudi. 

„Ono što je trebalo da nas sačeka u ovoj sezoni je kratkoročni akcioni plan. Znali smo da već deset godina da imamo problem sa zagađenjem vazduha. Imaćemo ga i ove sezone. Ali se ništa nije desilo. Ovaj set Građanskih mera bi trebalo da to promeni, naravno ako nam lokalne vlasti izađu u susret“. Govoreći o smanjenju zagađenja vazduha, Zorica Vuković je podsetila da Holding Kompanija „Krušik“ koristi do 100 tona dnevno sirovog ulja, što je po njenim rečima gotovo 20% izvora zagađenja vazduha u Valjevu. „Ako bi „Krušik“ zamenio svoje gorivo, onda bi to znatno smanjilo zagađenost u rekordnom roku“, istakla je ova članica Saveta. Ona je kazala da je nedovoljno ložišta priključeno na javno toplanu, te istakla da Savet ukazuje Gradskoj upravi da subvencionišu građane da se priključuju na daljinsko grejanje, odnosno da im se pruži podrška za promene energenta. Ona smatra da lokalna vlast treba da pokrene inspekcijske službe i lokalne i republičke, posebno gradsku ekološku inspekciju. „Oni treba da izađu na teren, da obave vanredne kontrole da se vidi gde su ti izvori zagađenja, kolike su njihove emisije, da im se nalože vanredne mere. Smatram da je se ovoliko zagađenje vanredna situacija, dugo traje, ogromna su prekoračenja. Ako se proceni da je potrebno, treba privremeno zabraniti rad nekih industrijskih postrojenja, da se privremeno zaustave gradilišta i slično“, istakla je na kraju Zorica Vuković.

Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica „Snažno zeleno“ je centralni deo trogodišnjeg projekta „Zeleni inkubator“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine. Program podrške se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Leave a Comment