EU razmatra strože kriterijume zaštite privatnosti za pružaoce komunikacionih usluga preko interneta

Evropska unija predložiće u septembru da se pružaoci komunikacionih usluga preko Interneta, kao što su WhatsApp i Skype, obavežu na poštovanje propisa koje moraju primenjivati klasične telekomunikacione kompanije.

Po preporuci Evropske komisije,  Facebook i Microsoft Skype moraju ispuniti strože kriterijume poštovanja privatnosti i garantovanja bezbednosti na uslugama poput WhatsApp i Skype.

Kako prenosi AFP, Evropska komisija radi na ažuriranju evropskih telekomunikacionih propisa  kako bi „garantovala viši nivo zaštite ljudi i iste usloveza sve tržišne aktere“.

Evropska komisija analizira u kojoj su meri usluge koje pružaju takozvani OTT operateri, kao što su WhatsApp i Skype, ekvivalentne uslugama klasičnih telekomunikacionih operatera.

Iz EU naglašavaju potrebu “garantovanja fer pravila za sve“ u kontekstu podsticanja inovacija novih igrača u tržišnoj utakmici.

Leave a Comment