, ,

Dišite Pažljivo

Organizacija iRevolucija i organizacija NEA (Nacionalna Ekološka Ascocijacija) u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom, Mladim Istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine je 1. aprila 2022. godine otpočela implementaciju projekta Dišite Pažljivo sa ciljem unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha u Valjevu, dok završetak projekta uz prezentaciju je planiran za kraj oktobra tekuće godine.

Grad Valjevo nije doneo novi Plan kvaliteta vazduha (2022-2026) u zakonskom roku, kao važan strateški dokument, nakon čega je bojazan ka unapređenju stanja u kom se nalazimo izuzetno osnovana. Podsećanja radi, po izveštaju Svetske zdravstvene organizacije u Valjevu oko 250 ljudi godišnje prerano izgubi život usled ovog problema, dok po evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine, ovaj broj je dupliran. Od 2011. usvajanjem novog Zakona o zastiti vazduha, koji je usklađen sa EU direktivama iz oveo blasti stvoreni su uslovi za adekvatno upravljanje kvalitetom vazduha u Srbiji, naravno i u Valjevu.

Rezutati merenja nivoa zagađenja su od početka rada stanice  pokazali da Valjevo ima ozbiljan problem sa nivom aerozagađenja. Nekoliko godina se sve svodilo na zvanične izveštaje o nivou koncentracija merenih zagađujućih materija, bez adekvatne reakcije pre svega lokalne samouprave koja je nadležna za upravljanje zagađenjem u Valjevu. Sa podizanjem saznanja o štetnom uticaju zagađenog vazduha na zdravlje, poraslo je interesovanje građana za ovu sferu života i pritisak na uspavane institucije.

Državni monitoring zastupljen u Valjevu preko automatske stanice je već pokazao da je stanje alarmantno. Posebno imajući u vidu da je na tom mernom mestu uspostavljeno i kontinuarno uzorkovanje vazduha koje omogućava najpreciznije laboratorijsko detektovanje koncentracija PM čestica, kao i sadržaj teških metala u njima. Sekundarno, lokalna samouprava je u zakonskoj obavezi da vrši lokalni monotoring kvaliteta vazduha da bi povećali količinu informacija o eventualnoj prostornoj raspostranjenosti aerozagađenja ili ako postoji sumnja da podaci iz državnog monitoringa nisu dovojni za kategorizaciju kvaliteta vazduha i izbor mera za poboljšanje stanja.

Naši specifični ciljevi projekta jesu da uspostavimo kontinuirani nezavisni građanski monitoring kvaliteta vazduha ali i da obezbedimo dostupnost informacija o zagađenju vazduha u realnom vremenu prikazujući podatke o prosečnim časovnim i dnevnim vrednostima u saradnji sa lokalnim online medijima.

Kako bi osnažili participaciju Građanki i Građana Valjeva, iRevolucija će sprovesti kampanju #DišitePažljivo u kojoj će naši sugrađani izraziti svoj stav o situaciji sa kojom se suočavaju. Na kraju projekta predstavićemo našu analizu široj, zainteresovanoj javnosti, ali ipak usmerenu ka specifičnoj ciljnog grupi – entitetima uključenim u monitoring vazduha kao i predstavnicima lokalne samouprave.

Projekat Dišite Pažljivo se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje iRevolucija.

Leave a Comment