Business English

Kurs Poslovni engleski jezik pruža polaznicima mogućnost sticanja veština poslovne komunikacije koja je potrebna za svakodnevno poslovanje na engleskom jeziku. Polaznici kursa se osposobljavaju za usmenu i pismenu poslovnu komunikaciju uz korišćenje terminologija vezanih za savremeno poslovanje. Zavisno od oblasti u kojoj poslujete, neophodno je da svoj rečnik upotpunite i proširite stručnim terminima i izrazima, specifičnim za profesiju kojom se bavite.

Ukratko, zahvaljujući ovom kursu, bez problema ćete naći „zajednički jezik”, bez obzira na to u kojoj branši poslujete.

Šta je potrebno?

Volja za učenjem.

Program i sadržaj osnovnog kursa

 • Business Letters – Pisanje poslovnih pisama
 • Sales Letters – Pisanje prodajnih pisama
 • Enquiries – Upiti
 • Orders – Narudžbine
 • Complaints – Žalbe
 • Pro-forma Invoice – Predračun
 • Contracts – Ugovori
 • Travelling on Business – Poslovna putovanja
 • Memorandum
 • Reports – Izveštaji
 • CV
 • Job Interview – Razgovor za posao
 • Marketing
 • Meetings – Sastanci
 • Running a Meeting – Vođenje sastanka
 • Leadership – Liderstvo
 • E-business – Elektronsko poslovanje
 • Negotiation – Pregovaranje

Cena i način plaćanja

Cena osnovog kursa je 18000 din. ali smo pripremili popust pa cena za vas iznosi 15000 din.

Uplatom od 3000 din. rezervišete svoje mesto, preostali iznos uplaćujete do završetka kursa.

Vreme i mesto održavanja kursa

Kurs počinje 10.07.2020 god.

Uvodni čas će se održati 10.07.2020. na kom će polaznici imati priliku da se upoznaju sa predavačem, kao i samim planom i programom kursa.

Kurs će se realizovati u iR-Lab Coworking prostoru.

 

Leave a Comment