,

U petak počinje suđenje Krušiku zbog višegodišnjeg zagađenja vazduha

Krušik je najveći zagađivač vazduha na teritoriji Grada Valjeva u kom, prema procenama, najmanje 242 osobe godišnje prerano preminu od posledica aerozagađenja. Prema nacrtu Plana kvaliteta vazduha Grada Valjeva 2022-2027, ova fabrika u državnom vlasništvu odgovorna je za 20% do 25% zagađenja koje se godišnje ispusti u atmosferu. Udruženje građana iRevolucija podnelo je prijavu za privredni prestup nadležnom tužilaštvu, na osnovu koje je podignut optužni predlog i zakazan pretres za petak, 23. jun 2023. godine u 10 časova u Privrednom sudu u Valjevu. Pozivamo medije da u što većem broju prate pretres i izveštavaju o tome da li će i na koji način institucije zaštiti osnovno pravo svih građana i građanki – da dišu čist vazduh. 

Višegodišnje zagađenje omogućeno je upravo čitavim nizom propusta i nepravilnosti u radu institucija: Ministarstva za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Inspektorata odbrane i Odeljenja za zaštitu životne sredine Grada Valjeva, jer fabrika godinama meri nivo zagađujučih čestica koje ispušta iz svog dimnjaka, godinama taj nivo prelazi zakonom dozvoljene količine i godinama ne postoji reakcija državnih organa da se to zaustavi. 

Pored državnih institucija, sporan je i rad gradske uprave čija je dužnost da planira razvoj grada, a prvi plan kvaliteta vazduha koji uključuje Krušik je u nacrtu više od godinu ipo, što znači da je fabrika, odgovorna za najmanje 20% aerozagađenja, godinama ignorisana u planskim dokumentima. Takođe, inspekcije imaju obavezu da obezbede poštovanje zakona od nadziranih subjekata tako da ukoliko su inspekcijski organi bili upoznati sa navedenim nepravilnostima, a nisu ništa preduzeli, postoji i njihova odgovornost.

Iako izveštaji koje je iRevolicija pribavila, a koji dokumentuju prekoračenje dozvoljenih granica zagađujućih čestica, datiraju još iz 2018. godine, do sada nije pokrenut nijedan postupak protiv Krušika, a ni sada to nisu učinile institucije već udruženje građana. Krušik je dužan da uskladi svoju tehnologiju ili da obustavi rad kotlova koji predstavljaju izvor zagađenja. Prema optužnom predlogu, HK Krušik je optužen za dva privredna prestupa. Jedan zbog prekomernog zagađenja i drugi jer to zagađenje, po saznanju za njega kroz merenja, ne sprečava. Za oba privredna prestupa za koji se optužuje predviđena je novčana kazna. Kazna za kršenje ovih odredbi je od 1,5 do 3 miliona dinara za privredno društvo i najviše 200 hiljada dinara za odgovorno lice. Ono za šta javnost treba da se zalaže jeste da sud odredi zaštitnu meru kojom se Krušiku brani rad dok se izvor zagađenja ne sanira.

iRevolucija se u poslednje četiri godine intenzivno bavi kvalitetom vazduha u Valjevu organizujući Climathon – najveću klimatsku akciju na svetu umreženu sa preko 150 gradova, analizirajući lokalne javne politike u oblasti zaštite vazduha, implementacijom sistema za monitoring kvaliteta vazduha, ali i uličnim akcijama poput prikupljanja potpisa za peticiju za ukidanje prodaje sirovog lignita, organizacijom umetničkih performansa, snimanjem dokumentarnih filmova, postavljanja 3D pluća i drugim akcijama. iRevolucija smatra da će gašenje kotlarnice HK Krušik, odnosno promena energenta, doprineti rekordnom smanjenju zagađenja vazduha u Valjevu i sa tim u vezi sačuvati određeni broj života, kao i zaštititi zdravlje najugroženijim ciljnim grupama koje žive uz pomenutu fabriku.

iRevolucija poziva sve medije da u što većem broju prate pretres i izveštavaju o tome da li će i na koji način institucije zaštiti osnovno pravo svih građana i građanki Valjeva – da udišu čist vazduh.

Leave a Comment