Razer E-Payment molba

Razer je na svom Facebook profilu 7.9.2017. objavio veliku vest.

Elektronski sistemi plaćanja doživeli su drastičan rast upotrebe ekspanzijom Interneta u domove širom sveta. Naravno, nije Internet predstavljao inicijalnu „varnicu“, jer su se još krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih pojavile razne inicijative za omogućavanje međubankarskog plaćanja preko računarskih mreža, ali je Internet sigurno podstakao razvoj sistema koji sve to olakšavaju i ubrzavaju, uz minimalni angažman krajnjih korisnika.

Naime, pre dve nedelje Razer je dao obećanje Predsedniku Vlade Singapura da će za dve nedelje uručiti molbu sa namerom da unaprede zemlju stvaranjem bezgotovinskog društva razvijanjem jedinstvenog sistema elektronskog plaćanja u roku od 18 meseci pod nazivom RazerPay.

U ovaj projekat će uložiti 10M $ i sastaviti specijalizovanu ekipu Singapuraca da ostvare ovaj projekat. Min-Liang Tan takođe kaže da mu je cilj da ovaj projekat uspe i da Singapur što pre postane bezgotovinsko društvo.

Detalje možete pročitati na ovom postu.

Izvor: Forbes

Leave a Comment