Microsoft Excel

Sve češća upotreba Excela u različitim sferama i za različite namene, dovela je do sve veće potrebe za obukama i kursevima koji se bave Excelom. Kurs Microsoft Excel – osnovni i srednji nivo omogući će vam da savladate temeljno Excel.
Nakon završenog kursa Microsoft Excel – osnovni nivo posedovaćete znanja koja ćete moći da nadograđujete i usavršavate, ne biste li povećali svoju efikasnost i produktivnost u poslu. Excel vrlo često koriste menadžeri, finansijski analitičari, marketing stručnjaci, čije plate u proseku mogu biti i preko 80.000 dinara na mesečnom nivou.

 Šta je potrebno?

Laptop, koji je funkcionalan za rad u Excelu.

Volja za učenjem.

Program i sadržaj osnovnog kursa?

– Osnovni pojmovi u Excelu (podešavanja, osnovni rad sa fajlovima, meniji, radna površina, Quick Access Toolbar…)
– Selekcija, popunjavanje i formatiranje ćelija;
– Osnove rada sa ćelijama – kopiranje i “pomeranje” podataka, apsolutno i relativno adresiranje, “automatsko” popunjavanje podataka;
– Rad sa redovima i radnim listovima (kopiranje, zamena redosleda, promena fajla…)
– Osnovne funkcije u Excelu (SUM, COUNT, AVERAGE)
– Osnovne funkcije za rad sa tekstualnim podacima(LEN, LEFT RIGHT, PROPER, TRIM)
– Funkcije za rad sa brojevima (INT,ROUND)
– Pretvaranje teksta u broj i broja u tekst(Text To Columns, TEXT, Fill)
– Osnovno o datumima (struktura, izdvajanje godine, meseca i dana, danasnji datum)
– IF funkcija;
– Verovatno najkorišćenija funkcija u Excelu – VLOOKUP;
– Kondicionalno formatiranje;
– Imenovanje oblasti;
– Pravljenje osnovnih dijagrama;
– Upotreba osnovnog sortiranja i filtriranja;
– Priprema za štampu;

Program i sadržaj naprednog kursa

– Funkcije: U ovom modulu prolazi se kroz 40-tak najvažnijih funkcija iz svih grupa – Text, Date & Time, Lookup & Reference, Math, Statistical, Information & Logical. Nakon upoznavanja sintakse i osnovne funkcionalnosti svake funkcije, prelazi se na vežbe kako bi se videla prava upotrebna moć ovih funkcija.

– Excel Tabele: Svaku “običnu” tabelu moguće je prevesti u Excel tabelu. Šta se ovim dobija? Ovako dobijena tabela sada ima proširene mogućnosti. Tabela dobija svoje ime kao i svaka kolona, zapravo tabela se pretvara u malu bazu sa kojom je lakše raditi nego sa “običnim” tabelama, na primer pisanje formula nad Excel tabelom je izuzetno jednostavno.

– Viseparametarski Vlookup: VLOOKUP je verovatno pored SUM najkorišćenija funkcija u Excel-u.
To je verovatno jedna od prvih složenijih funkcija koju svako ko dodje u dodir sa Excel-om nauči.
Ova funkcija je veoma korisna i moćna, zato je jedan ceo modul posvećen njoj.

– Pivot Tabele: PIVOT je veoma moćan ali ne i SVEMOĆAN!
Ovaj modul pokriva osnovni rad sa pivot tabelama koji zapravo pokriva 90% onoga što pivot može.
Polaznici će naučiti kako da naprave pivot, na koji način da ga dizajniraju, kako da manipulišu podacima, razne transformacije, sortiranja kao i pivot grafikon koji pruža neverovatno laku mogućnost da vaše analize ožive.

– Excel sa drugim Office aplikacijama: Ovaj modul pokriva neke manje poznate i manje u praksi korišćene funkcionalnosti povezivanja Excel-a sa drugim aplikacijama iz Office grupe kao što su Word, Power Point.
• Word & ExcelM;
• mailing lista (veoma korisna funkcionalnost);
• PowerPoint & Excel;
• Kako povezati PP & Excel;
• Osvežavanje podataka u prezentaciji;
• Web & Excel;

Cena i način plaćanja

Cena osnovog kursa je 10.000 din. ali smo pripremili popust pa cena za vas iznosi 8.000 din.

Uplatom od 3000 din. rezervišete svoje mesto, preostali iznos uplaćujete do završetka kursa.

Cena naprednog kursa je 14.000 din. ali smo pripremili popust pa cena za vas iznosi 12.000 din.

Uplatom od 3000 din. rezervišete svoje mesto, preostali iznos uplaćujete do završetka kursa.

Vreme i mesto održavanja kursa

Kurs počinje god. O terminima održavanja kursa, polaznici će se dogovoriti sa predavačem na inicijalnom sastanku o čijem terminu če biti naknadno obavešteni.

Kurs će se realizovati u iR-Lab Coworking prostoru.

 

Leave a Comment