64,4% domaćinstava u Srbiji poseduje računar

Leave a Comment