monitoring-baza

je nastala sa ciljem periodičnog monitoringa javnih politika u oblasti kvaliteta vazduha u Valjevu

Period za koji su prikupljani podaci se odnosi na jun 2021. godine – oktobar 2022. godine

2022 godina

Lokalna samoupravaDaNeNema podataka
Ima usvojen važeći Plan Kvaliteta Vazduha (2016-2021)X
Ima važeći Program Kontrole Kvaliteta vazduhaX
Je obezbedila sredstva za monitoring kv. vazduha u lokalnom budžetuX
Sprovodi redovan inspekcijski nadzor nad zagađivačima u svojoj nadležnostiX
Je usvojila i sprovodila kratkoročnie akcione planove zaštite vazduhaX
Je obezbedila učešće javnosti pri izradi Plana kvaliteta podataka (2022-2026)X
Redovno i kvalitetno informiše javnost o stanju kvaliteta vazduhaX
Jačala javnu svest, sprovodila edukaciju i pružala podršku građanimaX
Lokalna samouprava je obezbedilia merenje kvaliteta vazduha za:DaNe
Prisutnost PM10X
Prisutnost PM2.5X
SO2X
Oksidi azotaX
Prizemni ozon
COX
Teški metaliX
PolenX
ČađX
BenzoapirenX
Mediji koji redovno informišu građaneDaNePonekad
Valjevska PoslaX
ObjektivaX
Televizija MaršX
U Gradu infoX
Televizija Valjevo PlusX
ValjevskiX
Valjevske vestiX
V5X
Va MediaX
KolubarskeX
NapredX
Va 014X
Valjevo na dlanu X
Valjevska IskraX
Revija KolubaraX
Radio Valjevo X
Radio 014 X
Mediji koji informišu građane o kvalitetu vazduha u realnom vremenu (xEco.info)DaNeU procesu je
iRevolucija – irevolucija.netX
Valjevska Posla – valjevskaposla.infoX
Objektiva – objektiva.rsX
Televizija Marš – marsh.rsX
U gradu info – ugradu.infoX
Televizija Valjevo Plus – https://valjevoplus.rs/X
Valjevski – valjevski.rsX
Valjevske vesti – valjevo.co.rs
V5 – Televizija Valjevo 5X
Va media – vamedia.infoX
Kolubarske – kolubarske.rsX
Va 014 – va014.infoX
Valjevo na dlanu – valjevonadlanu.rsX
Valjevska Iskra – valjevskaiskra.rsX
Revija Kolubara – revija.kolubara.infoX
Radio Valjevo – nema uslova
Radio 014 – nema uslova
Građanska aktivacija – Neformalne grupe, Udruženja i aktivistiUdruženje/OrganizacijaNeformalna grupa
Dišite Pažljivo – Projekat iRevolucijaX
Leto pokraj Krušika #GrađaniImajuMoć – Projekat iRevolucijaX
Komšije – ProtestX
Gromobran – Centar za održivi lokalni i regionalni razvoj ŠušeokaX
Međunarodni Dan čistog vazduha – Akcija, iRevolucijaX

2021 godina

Lokalna samoupravaDaNeNema podataka
Ima usvojen važeći Plan Kvaliteta Vazduha (2016-2021)X
Ima važeći Program Kontrole Kvaliteta vazduhaX
Je obezbedila sredstva za monitoring kv. vazduha u lokalnom budžetuX
Sprovodi redovan inspekcijski nadzor nad zagađivačima u svojoj nadležnostiX
Je usvojila i sprovodila kratkoročnie akcione planove zaštite vazduhaX
Je obezbedila učešće javnosti pri izradi Plana kvaliteta podatakaX
Redovno i kvalitetno informiše javnost o stanju kvaliteta vazduhaX
Jačala javnu svest, sprovodila edukaciju i pružala podršku građanimaX
Lokalna samouprava je obezbedilia merenje kvaliteta vazduha za:DaNe
Prisutnost PM10X
Prisutnost PM2.5X
SO2X
Oksidi azotaX
Prizemni ozon
COX
Teški metaliX
PolenX
ČađX
BenzoapirenX
Mediji koji redovno informišu građaneDaNePonekad
Valjevska PoslaX
ObjektivaX
Televizija MaršX
U Gradu infoX
Televizija Valjevo PlusX
ValjevskiX
Valjevske vestiX
V5X
Va MediaX
KolubarskeX
Va 014X
Valjevo na dlanu X
Valjevska IskraX
Revija KolubaraX
Radio Valjevo X
Radio 014 X
Građanska aktivacija Udruženje/OrganizacijaNeformalna grupa
Zelena Komuna 22 – Projekat iRevolucijaX
Pečišćivači za najmlađe – Rotary klubX
Aero Alarm – Lokalni OdgovorX
Climathon Week – iRevolucijaX
Pluća Srbije – iRevolucijaX
Projekat Dišite Pažljivo se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole i za njega je isključivo odgovorno Udruženje iRevolucija.