World Summit Award: Takmičenje u osam kategorija

03.septembar 2016. (Marija Laganin) – U toku su prijave za World Summit Award za koju možete da prijavite vašu web i mobilnu aplikaciju.

Ove godine takmičenje je podeljeno u osam kategorija: Državna uprava i uključivanje građana, Zdravlje i zdrav život, Obrazovanje i učenje, Životna sredina i obnovljiva energija, Kultura i turizam, Pametna naselja i urbanizacija, Poslovanje i trgovina, Inkluzija i osnaživanje.

Nagrada iz oblasti državna uprava i uključivanje građana dodeljuje se za uključivanje građana u javnu službu i povećano angažovanje građana. Omogućavanje pristupa informacijama i procedurama svima, povećanje transparentnosti rada javnih službi, jednostavnije procedure…

Oblast zdravlje i zdrav život nagrađuje inovativne aplikacije koje sadrže potrebne informacije u vezi sa zdravljem građana, utiču na prevenciju i smanjenje različitih bolesti, podržava istraživanje i razvoj vakcina, lekova, sadrži i informacije u vezi sa sportom, rekracijom, zdravim načinom života…

Nagrada iz oblasti obrazovanje i učenje nagradiće platforme koje pomažu u dostupnosti obrazovanja svim osobama, bez prepreka, aplikacije za onlajn učenje koje su interaktivne i personalizovane, one koje unapređuju doživotno učenje…

Oblast životna sredina i obnovljiva energija – nagradiće se platforme koje daju podršku održavanju ekosistema, održivu proizvodnju hrane, povećavaju produktivnost i poljoprivrednu proizvodnju. Platforme koje olakšavaju pristup tržišnim informacijama…

Kultura i turizam – iz ove oblasti nagradiće se platforme koje promovišu kulturno nasleđe u skladu sa izazovima budućnosti, kulturu i subkulturu, različitost, višejezičnost, turizam u kulturi…

Pametna naselja i urbanizacija – iz ove oblasti biće nagrađena platforma koja podiže nivo ekonomske produktivnosti kroz inovacije i tehnološka rešenja, podržava i promoviše zapošljavanje jednako za muškarce i žene, osobe sa invaliditetom, daje rešenja za zelene i javne površine, održive i pametne zgrade…

Nagrada iz oblasti poslovanje i trgovina biće dodeljena platformi sa novim poslovnim modelima u e-trgovini, podršci razvoju komunikacije i društvenom uticaju, korišćenju inovacija u ulaganju, finansiranju, razvoju, proizvodnji…

Inkluzija i osnaživanje – iz ove oblasti nagradiće se platforma koja daje podršku integraciji globalnog informacionog društva, osnaživanje građana za učešće u radu javnih institucija, podrška programima za dostupnost svih sredstava svima, od hrane i lekova, do informacija…

Da biste prijavili svoju mobilnu aplikaciju za UN World Summit Award, potrebno ja da pošaljete na [email protected]

1. ime aplikacije
2. ime firme – autora aplikacije
3. email firme/autora…
4. URL aplikacije
5. zašto mislite da zaslužujete nagradu

World Summit Award je globalna organizacija pod okriljem Ujedinjenih nacija, nastala kao rezultat Svetskog samita o Informacionom društvu 2003, u kojoj je aktivno uključeno više od 178 zemalja i koja se sastoji od najenergičnijih lidera, inovatora, preduzetnika, državnih institucija, predstavnika privrede i StartUP-a.

Srbija u WSA učestvuje od 2013. godine, kada je imala jednog od finalista u kategoriji kultura i informisanje, SeeCult. Do sada nije organizovano nacionalno takmičenje, već je samo stručni žiri birao najbolje web i mobilne aplikacije i sadržaje. Uzevši u obzir porast značaja, popularnosti i raširenosti korišćenja Internet sadržaja i mobilih aplikacija, pokušaćemo da ove godine pored slanja radova organizujemo i WSA događaj ove godine i u Srbiji.

Leave a Comment