Wordsmith: Program za automatsko pisanje tekstova dostupan za korištenje

Kompanija Automated Insights otvorila je beta pristup svojoj platformi Wordsmith. Ona je namenjena za automatsko kompjutersko generisanje teksta.

Reč je o platformi koja očitava podatke uploadovane na kompjuter, kao što su CSV dokumenti. Na primer, predstavljanje kvartalnih izveštaja zarade neke kompanije. Platforma Wordsmith funkcioniše tako što očitava podatke u formatima kao što je CSV, prati prethodno zadatu strukturu teksta i na osnovu toga kreira čitljiv sadržaj. Na ovaj način, kompjuter može samostalno ispisati određene financijske izveštaje, kao i opise proizvoda, te i jednostavne vesti.

Tehnologiju Automated Insightsa dosada su koristile kompanije kao Associated Press i Yahoo, kako bi automatski generisale članke. Ovim kompanije je potrebno da vladaju velikim brojem podataka, kao što su finansijski izveštaji. Takođe, na ovaj način praćeni su i sportski događaji. Sada se kompanija odlučila za javnu verziju Wordsmith platforme koja će biti dostupna svima. Trenutno je dostupna beta verzija,a generalni pristup bi trebao biti omogućen u toku januara 2016.

Sam proces pripreme za ovakvo kompjutersko pisanje nekog članka možda se čini komplikovanim, ali samo u slučaju ako govorimo o pisanju jednog ili dva članka. Međutim, kompanije koje koriste ovaj program često moraju pisati više stotina sličnih članaka (AP, na primer, objavljuje više od 3.000 kvartalnih finansijskih izveštaja koristeći Wordsmith).

Izvor: Dijalog Net

Leave a Comment