Upoznajte Wi-Fi 6

Wi-Fi, poznat po dve decenije od strane svog instituta elektrotehnike i elektronike, IEEE 802.11, usvojio je novu šemu imenovanja za potrošače. Najnovija verzija specifikacije, 802.11ax, preimenovana je u Wi-Fi 6. Takođe ova nova konvencija biće standardizovana za starije modele. Tako da nećete govoriti 802.11ac ili 802.11n, već Wi-Fi 4 i WiFi 5 kad razgovarate sa članovima javnosti.

Pojednostavljena numerička oznaka bi trebalo da se pojavljuje u ikonicama koje se pojavljuju na uređajima povezanim sa Wi-Fi-om. Umesto predstavljanja tri koncentrična luka, koji predstavljaju radio talase Wi-Fi spektra na ekranu, uređaj bi uskoro trebao da počne da prikazuje UI grafiku ukrašenu odgovarajućim borjem verzije Wi-FI-a.

Wi-Fi 6 bi trebalo biti u stanju da postigne 40% veće brzine od svojih predhodika. Međutim, Wi-Fi 6 je više dizajniran za smanjenu latenciju u okruženju bogatiom uređajima od poboljšanja brzine. Imaće bolje propusne moći od Wi-Fi 5 za čak 25%.

Hardver za Wi-Fi 6 je već počeo da se pojavljuje!

Izvor: The Register

Leave a Comment