iRevolucija2015: Marija Gavrilov – Preduzetnik se po riziku poznaje

Marija Gavrilov je govorila o rizicima u preduzetništvu, odnosno o preduzetnicima koji imaju dobro oko i njuh za prave prilike. Predavanje je koncipirano sa primerima uspešnih preduzetnika kroz vreme, sve do startapa koji se razvijaju u našem okruženju.

Marija je IT blogerka za Startit, gde pokriva IT obrazovanje, preduzetništvo i nove tehnologije. Pre nego što se pridružila Startitu, predavala je preduzetništvo i humano-centrični dizajn u saradnji sa profesorima i alumnijima Dartmouth koledža u Hanoveru, NH, SAD. Jedan od projekata na kome je radila tokom saradnje sa koledžom je izgradnja mobilne platforme za asistenciju zdravstvenom osoblju u ruralnim delovima Perua. Inspirisana preduzetnicima i preduzetnicama sa kojima je radila u Americi, otpočela je dvojezični blog o preduzetništvu – braver.in.rs.

Završila je osnovne studije sociologije na Univerzitetu u Novom Sadu i američkom univerzitetu u Vašingtonu.

Marija je alumnistkinja U.S. State Department programa UGRAD, kao i dobitnica nagrade za najuticajniju ženu srpske startap scene.

iRevolucija 2015