,

Početak realizacije projekta Zelena Komuna 22 – participativno rešenje za aerozagađenje u Valjevu

Beogradska otvorena škola u saradanji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat “Zeleni Inkubator”. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva, koje se bave pitanjima zaštite životne sredine uz praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, negovanjem incijativa lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene ekonomije. 

U okviru programa Snažno Zeleno, organizacija iRevolucija sa partnerima Lokalni Odgovor i Odbor za ljudska prava Valjevo, uzela je učešće sa svojim programom pod nazivom Zelena Komuna 22. Opšti cilj projekta se odnosi na širu, dugoročnu promenu u političkom, socijalnom, ekonomskom kontekstu očuvanja životne sredine kojoj projekat donosi na nivou sektora, države, regiona, a koja će proizaći iz aktivnosti svih zainteresovanih strana. Kroz partnersko delovanje sve tri organizacije opšti cilj se odnosi i na unapređenje transparentnosti lokalne javne politike koja će doprineti održivom unapređenja kvaliteta vazduha u Valjevu. 

Projekat se oslanja na unapređenje učešća građana u izradi u ciklusu javne politike tokom izrade plana kvaliteta vazduha u Valjevu. Istovremeno, Udruženja će raditi na stvaranju uslova za uspostavljanje dijaloga sa lokalnim vlastima u vezi sa planom kvaliteta vadzuha u Valjevu.

U pripremnom periodu, partnerske organizacije su prošle obuku u Vrnjačkoj Banji i potpisali Ugovor za realizaciju projekta “Zelena Komuna 22” u okviru projekta Zeleni inkubator. 

Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica „Snažno zeleno“ je centralni deo trogodišnjeg  projekta „Zeleni inkubator“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine. Program podrške se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Leave a Comment