Otvoreni poziv za prijavljivanje projekata za podršku Telenor fondacije

#Uključisedigitalno, drugi javni poziv Telenor fondacije otvoren je 19. septembra, 2016. godine. Humanitarne organizacije, nevladine organizacije, institucije i fondacije registrovane u Srbiji imaju priliku da apliciraju sa projektima koji uvode inovativna digitalna rešenja i na taj način pomažu razvoj našeg društva.

Svi zainteresovani će imati mogućnost da do 18. oktobra prijave projekte koji su u skladu sa strategijom Telenor fondacije i fokusirani na razvoj održivih digitalnih rešenja u četiri oblasti: obrazovanje, socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa, kultura i umetnost i zaštita životne sredine.

Istovremeno, cilj konkursa #Uključisedigitalno je i promovisanje pozitivnih strana Interneta sa ciljem stvaranja sigurnijeg digitalnog okruženja, pre svega kroz edukaciju mladih, njihovih roditelja i nastavnika.

Broj projekata koji će fondacija podržati nije striktno definisan i zavisi isključivo od toga u kojoj meri su u skladu sa prioritetnim oblastima rada fondacije, odnosno koji od njih kroz primenu digitalnih tehnologija nude delotvorna, održiva i razvojna rešenja na teritoriji cele Srbije. Osim novčanih sredstava, podrška obuhvata i mogućnosti korišćenja potencijala osnovne delatnosti kompanije Telenor.

Nakon zatvaranja konkursa, Upravni odbor Telenor fondacije razmotriće sve projekte i doneti odluku koji projekti će biti podržani. Pri evaluaciji projekata u obzir se uzimaju svi uključeni aspekti podrške kao i planirane aktivnosti. Odgovor za svaki od projekata biće dat u roku od mesec dana nakon zatvaranja konkursa.

Telenor fondacija pomaže razvoj srpskog društva i društvenu integraciju obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koji za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i omogućavanje razvoj potencijala srpskog društva.

Konkurs Telenor fondacije otvara se dva puta godišnje, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana otvaranja konkursa.

Leave a Comment