, ,

Osnovan Savet za čist vazduh

15. oktobra sa početkom u 12 časova, u prostorijama Omni centra, održana je osnivačka sednica Saveta za čist vazduh na projektu Zelena Komuna 22.

Pet godina realizacije Plana kvalitata vezduha nisu donele očekivane rezultate u Valjevu. Vazduh je veoma zagađen, opasan po zdravlje i život ljudi. Šta mi kao građani možemo da uradimo da bi nadležni preduzeli mere koje bi značajno doprinele smanjenju zagađenja vazduha u Valjevu? To su zaključak i glavno pitanje o kome su na osnivačkoj sednici raspravljali članovi i članice građanskog Saveta za čist vazduh u Valjevu koja je održana u hotelu Omni centra.

Na inicijativu Udruženja iRevolucija, Lokalni Odgovor i Odbor za ljudska prava Valjevo okupila se grupa stručnjaka i građanskih aktivista formirajući neformalnu inicijativu potpisivanjem Protokola o saradnji. Na sastanku je raspravljano o rezultatima primene Plana kvaliteta vazduha u periodu 2016-2021. na osnovu podataka koji su javno dostupni. Savet se saglasio da se narednih meseci preduzmu aktivnosti kako bi se skrenula pažnja javnosti i izvršio pritisak na lokalne vlasti da preduzmu hitne mere za smanjenje aerozagađenja. U radu prve sednice učestvovali su Aleksandar Macura u ime RES fondacije i Milenko Jovanović u ime Nacionalne ekološke asocijacije.

Na sednici je dogovoreno da se Savet uključi u konsultacije za pripremu budžeta GRada Valjeva za 2022. godinu.

Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica „Snažno zeleno“ je centralni deo trogodišnjeg projekta „Zeleni inkubator“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine. Program podrške se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Više o osnivačkoj sednici pogledajte u prilogu Vujić televizije:

Prilog Televizije Valjevo + pogledajte od 12 minuta:

1 thought on “Osnovan Savet za čist vazduh”

Leave a Comment