, ,

Održana sednica Saveta za čist vazduh u Valjevu

Vlast ne postiže rezultate, ne sluša građane. Potreban aktivizam. To bi u najkraćem bili zaključci večerašnjeg sastanka Saveta za čist vazduh koji je održan u Hotelu Omni u Valjevu. Nakon osnivačke sednice ove građanske inicijative koja je održana u oktobru, Savet je večeras razmatrao učinak aktivnosti članova ovog tela u prethodnom periodu koje se odnose na učešće javnosti u lokalnoj politici Plana kvaliteta vazduha. Nakon izlaganja Vladimira Radosavljevića iz organizacije iRevolucija o učešću na prezentaciji nacrta Odluke o budžetu za 2022. godinu koja je održana početkom decembra u Gradskoj upravi, zaključeno je da lokalne vlasti nisu pokazale otvorenost, odbijajući da se izjasne o predlogu građanskih mera koji je od strane ove inicijative upućen pre više od mesec dana na adresu donosilaca odluka u Valjevu.

Članovi Saveta su imali prilike da čuju rezultate istraživanja stavova građana Valjeva o dostignućima lokalne politike koja se tiče zaštite kvaliteta vazduha koje je sproveo projektni tim Zelena Komuna 22. Kao najznačajniji nalazi istaknuti su uverenje ispitanika da je vazduh u Valjevu opasan po zdravlje i da je životna sredina u našem gradu veoma ugrožena. Pored toga, istraživanje ukazuje da zatvorenost lokalnih vlasti za učešće javnosti i nizak aktivizam građana. Većina ispitanika, kako je saopšteno, smatra da lokalne vlasti imaju veoma slab učinak u oblasti smanjenje zagađenja vazduha. Stoga je potrebno, po mišljenju građana, pomoći domaćinstvima da postanu energetski efikasna, kontrolisati zagađivače i pokrenuti postupke protiv odgovornih na propuste.

Kako se večeras čulo, mere koje  u pravcu smanjenja zagađenja vazduha preduzimaju nadležni, uprkos navodnim milionskim ulaganjima, ne daju rezultate, budući da merni uređaji i dalje registruju visoke, nedozvoljene koncentracije suspednovanih čestica prašine. Iako su neke javne ustanove priključene na sistem daljinskog grejanja, to nije doprinelo da vazduh u Valjevu bude čistiji, budući da se u centralnim gradskim ulicima stanari i domaćinstva ne priključuju na Toplanu.

Članovi Saveta su se saglasili da predstavnici lokalne vlasti u Valjevu ne prihvataju kritiku, budući da su na javnoj raspravi koja je nedavno održana odbili da prihvate pitanje i komentar koji se odnosi na činjenicu da budžetski Program 6. Zaštita životne sredine obuhvata manje od 5% ukupnog budžeta, što je minimum koji preporučuje Ministarstvo finansija. Po rečima, Branke Jevitić, novinarke i članice Saveta, neverovatno je da Valjevo ima toliko ekoloških problema a da se tako malo investira u zaštitu životne sredine. „Građani nisu dobrodošli“, kazala je večeras članica Saveta Slavica Pantić. „Ni udruženja, ni stručnjaci, ni politički oponenti. Sve na javnoj prezentaciji je bilo je predstava“, zaključila je svoje zapažanje.

Razmatrajući buduće aktivnosti, Savet za čist vazduh se saglasio da je potrebno dalje zastupati pred lokalnom vlašću sprovođenje seta mera navednih u Građanskom predlogu koji treba da unapredi obaveštenost, da smanji rizik za zdravlje i  da utiče da se urgentno smanji zagađenje vazduha u Valjevu. Istovremeno, potrebno je pokrenuti stručnjake i aktiviste da rade na jačanju javne svesti o uticaju zagđanog vazduha na zdravlje. Naredna sednica Saveta za čist vazduh planirana je polovinom januara naredne godine kada će se razmatrati učinak i rezultati Plana kvaliteta vazduha u periodu 2016-2021. godine.

Vladimir Pantić – Programski koordinator projekta „Zelena Komuna 22

Leave a Comment