Načela otvorenih podataka

U prošlom blog postu prvi put smo pisali o otvorenim podacima. Izneli smo neke od najuobičajenijih i najprihvaćenijih definicija i naveli nekoliko ključnih prednosti koje država, privredni sektor i građani imaju od otvaranja podataka.

Zaključili smo da kada država otvori svoje podatke, oni automatski rade u službi građana kojima olakšavaju svakodnevicu, kao i u službi privrednog sektora kojem pak olakšavaju dnevno poslovanje.

Sa druge strane, država na ovaj način posluje transparentnije – direktno informiše i uključuje građane i privredu u svoje aktivnosti i donošenje odluka, i tako učvršćuje odnos poverenja.

Srbija je počela da otvara svoje podatke i Direkcija za elektronsku upravu, kao nadležna institucija koja je zadužena za uvođenje Otvorenih Podataka edukativnim blogom koji je pokrenula, želi da što preciznije objasni značaj otvaranja podataka i prenese iskustva zemalja koja su već daleko odmakle u ovom procesu.

Opšti cilj Open Dana je podsticanje veća koherentnost i jačanje saradnje koja vodi ka usvajanju i sprovođenju zajedničkih načela, standarda i dobre prakse otvorenih podataka iz raznih sektora širom celog sveta.

Otvoreni podaci su digitalni podaci, dostupni javnosti. Imaju takve tehničke i pravne karakteristike da svako, u svakom trenutku i svuda može da ih koristi, ponovo koristi i preraspodeljuje.

Svedoci smo velike globalne revolucije, nastale pod uticajem tehnologija i digitalnih medija- uz pomoć podataka i informacija. Ova transformacija ima ogroman potencijal da podstakne vlade, organizacije civilnog društva i privatnog sektora da rade transparentnije, odgovornije, efikasnije i delotvornije. Ona pomaže osmišljavanje, postizanje i procenu ciljeva održivog razvoja na globalnom nivou.

Otvoreni podaci su presudni za ovu globalnu promenu.

Stvaranje bogatijeg, ravnopravnijeg i pravednijeg društva zahteva da vlade rade na transparentniji i odgovorniji način – da održavaju redovnu i značajnu komunikaciju sa građanima. U toku je globalna informativna revolucija čiji je cilj da unapredi saradnju oko ključnih društvenim problema, omogući delotvorniji javni nadzor aktivnosti vlade, i podstakne inovacije, održiv ekonomski razvoj, efikasne javne politike i programe.

Otvoreni podaci su ključni za postizanje ovih ciljeva.

Otvoreni podaci omogućavaju vladama, građanima i organizacijama civilnog društva i javnog sektora da donose odluke zasnovane na većem broju informacija. Delotvoran i pravovremeni pristup podacima pomaže pojedincima i organizacijama da dođu do novih saznanja i inovativnih ideja koje mogu da donesu društvene i ekonomske koristi. i poboljšaju kvalitet života ljudi širom sveta.

Otvoreni podaci predstavljaju priliku koja mora da se iskoristi.

• Otvoreni podaci omogućavaju korisnicima da upoređuju, kombinuju i koriste veze između različitih skupova podataka, prateći ih kroz veći broj programa i sektora. Ako je moguće efikasno kombinovati i porediti podatke, moguće je prepoznati trendove, društvene i ekonomske probleme i nejednakosti, i uporedno analizirati napredak postignut u javnim programima i uslugama.
• Otvoreni podaci mogu da pomognu vladama, građanima i organizacijama da postignu bolje rezultate na polju javnih usluga, u oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje, javna bezbednost, zaštita životne sredine, ljudska prava i prirodne katastrofe.
• Otvoreni podaci mogu da doprinesu inkluzivnom ekonomskom razvoju i da pomognu stvaranje i jačanje novih tržišta, preduzeća i radnih mesta. Ove koristi uvećavaju se kada veći broj organizacija civilnog društva i privatnog sektora usvoji dobru praksu otvorenih podataka i ustupi i svoje sopstvene podatke.
• Otvoreni podaci mogu da poboljšaju protok informacija unutar i između vlada, i učine vladine odluke i procese donošenja odluka transparentnijim. Veća transparentnost podstiče odgovornost i dobro vladanje, unapređuje javnu raspravu i pomaže u borbi protiv korupcije. Otvoreni podaci nude mogućnosti inovativnih političkih rešenja zasnovanih na dokazima, ekonomskih koristi i društvenog razvoja za sve građane.
Otvorenim podacima to se postiže na sledeći način :
• Otvoreni podaci pomažu kreiranju politika na osnovu dokaza. Oni podstiču vlade da koriste podatke u kreiranju politika i u donošenju odluka na osnovu dokaza. Tako omogućavaju bolji rezultat javnih politika, i postavljaju osnove za održiv ekonomski i društveni razvoj;
• Otvoreni podaci omogućavaju međusektorsku saradnju. Pomažu saradnju između vlada, građana i organizacija civilnog društva i privatnog sektora na izradi politika i pružanju boljih javnih usluga;
• Otvoreni podaci omogućavaju praćenje tokova novca. Pokazuju kako i na šta je javni novac potrošen, čime se vlade podstiču da dokažu da javni novac koriste na efektan način;
• Otvoreni podaci poboljšavaju kvalitet upravljanja prirodnim resursima. Podižu svest o korišćenju prirodnih resursa, o trošenju prihoda od ekstrakcije, i načinima vršenja transakcija i upravljanja zemljištem;
• Otvoreni podaci mogućavaju praćenje rezultata i efekata. Pomažu proceni efekata javnih programa, što omogućava vladama i organizacijama civilnog društva i privatnog sektora da reaguju efikasnije na potrebe lokalnih zajednica.
• Otvoreni podaci podstiču ravnopravni razvoj. Pomažu održiv i inkluzivan rast putem stvaranja i jačanja tržišta, preduzeća i radnih mesta;
• Otvoreni podaci omogućavaju geolociranje podataka. Pružaju reference za geoprostorne podatke i podatke o posmatranju Zemlje, čime se podržavaju uporedivost, interoperabilnost i efektna analiza.
• Otvoreni podaci unapređuju donošenje odluka. Omogućavaju građanima da donose odluke zasnovane na većem broju informacija, o uslugama i standardu kvaliteta usluga koji treba da očekuju. Kada se koriste na ovaj način, otvoreni podaci predstavljaju ključno javno dobro koje građanima pomaže da ustanove vrednosti, dođu do saznanja, ideja i usluga pomoću kojih bi se stvorio bolji svet za svakoga.

Znamo da vlade i druge organizacije javnog sektora čuvaju ogroman broj podataka koji mogu da budu od interesa za građane, i da ti podaci predstavljaju neiskorišćene resurse. Ako bi se ovi podaci otvorili, to bi moglo da podstakne izgradnju međusobno povezanih društava, koja bi u većoj meri ispunjavala potrebe građana. Ova društva omogućila bi ekspanziju inovacija, pravičnosti, transparentnosti i blagostanja, istovremeno obezbeđujući učešće civilnog društva u donošenju javnih odluka i odgovornost vlada.

Stoga sledimo šest načela koja će predstavljati osnovu za pristup podacima i za objavljivanje i korišćenje podataka. Ova načela propisuju da podaci treba da budu:

1. U načelu otvoreni
2. Pravovremeni i sveobuhvatni
3. Pristupačni i upotrebljivi
4. Uporedivi i interoperabilni
5. Za unapređeno rukovođenje i veće angažovanje građana
6. Za inkluzivan razvoj i inovacije

U sledećem blog postu, objasnićemo značenja načela i kako se otvoreni podaci mogu iskoristiti u vladama i industiji.

euprava.gov.rs, International Open Data Charter

Leave a Comment