, ,

Zelena Komuna 22 – Javni Poziv za članstvo

Aerozagađenje u Valjevu dovodi do približno 500 prevremenih smrti godišnje. Najviše su ugrožena deca, mladi i osobe sa hroničnim bolestima. Valjevo je apostrofirano u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije kao jedna od sredina u kojoj je zdravlje građana veoma ugroženo zbog uticaja aerozagađenja. Od 11 gradova Srbije koji su bili predmet istraživanja, uključujući i Beograd, Valjevo ima najveći udeo od ukupnog broja preminulih koji iznosi 6000-7000. Mi želimo da to promenimo! Udruženja “iRevolucija”, “Lokalni Odgovor” i “Odbor za ljudska prava Valjevo” sprovode projekat “Zelena Komuna 22”, u programu “Snažno Zeleno” kao deo projekta “Zeleni Inkubator”. Program realizuje Beogradska otvorena škola sa partnerima “Mladi Istraživači Srbije” i “Inženjeri za zaštitu životne sredine”. Cilj nam je da učestvujući u procesu javnih politika utičemo na donosioce odluka pri izradi novog plana kvaliteta vazduha, kao i da stvorimo polje za dijalog koji nam je preko potreban – životno neophodan.

Kako ćemo to uraditi?

Za početak, kreiraćemo građanski Savet za čist vazduh. Naša misija je da okupimo osobe od integriteta koje poseduju znanja u nekoj od oblasti kao što je zaštita životne sredine, javne politike, zdravstvo, civilni sektor, korporativni sektor, da okupimo neformalne grupe i pojedince. Smatramo da u procesu formiranja, kao i rada građanskog saveta mogu da nam pomognu osobe koje prepoznaju problem aerozagađenja kao primaran u Valjevu i žele da preuzmu odgovornost za njegovo rešavanje.

Kada ćemo kreirati Savet i kada će zasedati?

Prvu sednicu Saveta zakazujemo za 15. oktobar. Na njoj ćemo formalno osnovati Savet potpisivanjem Protokola o saradnji, upoznati sve članove sa načinom i radom Saveta u periodu ispred nas. Na osnivačkoj sednici, Savet će dati preporuke koje se tiču praćenja efekata Plana kvaliteta vazduha i predložiti oblasti na koje bi istraživanje trebalo da se usmeri. Na prvoj sednici koja će se održati u decembru biće usvojen Građanski predlog mera za smanjenje aerozagađenja sa predlogom finansijskog plana. Predlog će biti dostavljen lokalnim vlastima na razmatranje i usvajanje. Druga sednica Saveta će se održati u januaru 2022. godine kada će članice i članovi usvojiti Građanski izveštaj o efektima Plana kvaliteta vazduha u Valjevu.

Ko može da se prijavi na projekat Zelena Komuna 22?

Ako smatraš sebe društveno odgovornom/odgovornim, ako smatraš sebe delom rešenja, ako smatraš da imaš način koji može da nam pomogne kroz projekat “Zelena komuna 22”, onda treba da postaneš član ili članica Saveta i da budeš deo promene koju svi želimo. Ona se zove – čist vazduh za sve!

Prijavu za Članstvo u Savet za čist vazduh možeš popuniti OVDE.

Obrazac biografije preuzmi na OVOM linku. Odluku o kandidovanju predstavnika u ime Organizacije možeš preuzeti na OVOM linku.

Prijavu za članstvo uz popunjen obrazac biografije, kao i odluku o kandidovanju dostavi nam najkasnije do 29. septembra u 21. čas.

Kompletan Javni poziv pogledaj na OVOM linku.

Vidimo se!

Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica „Snažno zeleno“ je centralni deo trogodišnjeg projekta „Zeleni inkubator“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine. Program podrške se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Leave a Comment