,

Inbound Marketing – Marketing dolaza

Inbound marketing je novija vrsta marketinga koja se dosta razlikuje od tradicionalnog marketinga. Ciljevi svakog marketinga su isti, međutim tehnike dolaženja do tih ciljeva su upravo ono u čemu se razlikuje inbound i tradicionalni marketing.

Tradicionalni marketing se fokusira da prenese određenu poruku dok inbound nastoji da privuče i dođe u komunikaciju sa kupcem. Ta komunikacija je dvosmerna i direktna što je osnova samog inbounda. Aktivnosti inbound kampanje zasnivaju se na četiri faze kroz koje se stiče poverenje kod stranaca, koji će na kraju postati sami zastupnici naših usluga.

Kako bi lakše objasnili čitav proces stvorićemo imaginarnu osobu koju ćemo nazvati Luka. Luku ćemo provesti kroz inbound strategiju naše imaginarne internet prodavnice.

U prvoj fazi treba da privučemo Luku tj. da dobijemo njegovu pažnju. To može da se odradi kroz različite alate npr. blog objave, PR tekstovi, SEO optimizaciju, bilo šta što bi zadobilo Lukinu pažnju. Kada u toj fazi privučemo Luku na sajt on postaje posetilac.

Sada kada je posetilac, nastupa druga faza tj. faza tzv. konverzije. U ovoj fazi Luki treba da damo povod da postane naš „kontakt“. Pod tim podrazumevamo da dobijemo njegove podatke koje ćemo u npr. koristiti za email marketing. Kroz takve aktivnosti provešćemo Luku do same prodaje usluga ili proizvoda.

Pod završnom fazom smatra se onaj trenutak kada Luka postane naš kupac. Ta faza iako se se zove završna nikako ne znači da je tu kraj.

Na ovu fazu nastvlja se faza održavanja kontakta i stvaranje veze s kupcem. Ova veza je veoma dragocena, ne samo što Luku zadržavamo kao kupca, već njegovo poverenje njega pretvara u promotera naših usluga. Znamo da je jedan od najkvalitetnijih marketinga ona „od usta do usta“.

Ukoliko se odlučite uvedete inbound kao marketinšku strategiju morate imati na umu da ova vrsta marketinga zaista treba da ceni vrednosti i da će iste pružati kupcima. On ne treba da se sprovodi čisto iz koristi, jer će se u tom sluččaju desiti propusti koji mogu samo stvoriti lošu sliku o vama. Ovo je marketing koji se fokusira na odnos s ljudima i treba biti veoma posvećen i zaista želeti taj odnos.

Izvor: New Balance Agencija za digitalni marketing

Leave a Comment