,

Freelance i poreske obaveze

Ukoliko ste freelancer jedna od stvari koje su neminovno pred Vama je model regulisanja Vaših poreskih obaveza.

Najjednostavniji je da zaboravite na njih, međutim imajući u vidu sve veću transparentnost finansijskih sistema, kao i sve izraženiju borbu protiv utaje poreza, smatramo da svako lice ovoj temi treba da pristupi odgovorno i da reguliše svoje poreske obaveze u skladu sa zakonom.

Regulisanje poreskih obaveza u skladu sa zakonom podrazumeva i izbor najbolje zakonite alternative.

Kao poreski rezident Srbije sve ono što zaradite, bez obzira na mesto i izvor prihoda ili mesto i način prijema novčanih sredstava, dužni ste da u roku od 30 dana prijavite poreskim organima Republike Srbije. Pri tome, najčešće ste dužni da platite odgovarajući poreske obaveze.

Izuzetak od plaćanja (ne i prijave primanja) može postojati u slučajevima zaključenih adekvatnih međunarodnih sporazuma.

U najvećem broju slučajeva gotovo polovina iznosa koji ste dobili kao fizičko lice prosleđuje se državi za poreze i doprinose. Baš to je razlog zbog čega je najčešće najracionalnije rešenje registrovati delatnost.

Preduzetnik je uglavnom adekvatna opcija za freelance, ali i DOO je sigurno adekvatnija nego slučaj da fizičko lice u kontinuitetu prima uplate iz inostranstva i potom reguliše svoje poreske obaveze.

Otvaranje firme je danas više nego jednostavno, sve je moguće završiti čak i elektronskim putem uz minimalne troškove. Npr, oko 1.000,00 RSD je taksa za registraciju preduzetnika, a osnivački kapital za DOO iznosi svega 100,00 RSD.

Preduzetnik je definitivno isplativija opcija od DOO ukoliko ne postoji rizik iz poslovanja i za ovu opciju se većina freelancera i odlučuje.

Ukoliko je u pitanju registrovanje preduzetnika, sama promena tržišnih okolnosti takođe ne izaziva previše glavobolja, jer se vrlo jednostavno može registrovati privremena obustava, a od dana njene registracije, za koju ne postoje nikakvi posebni preduslovi, preduzetniku više ne teku poreske obaveze.

Kod preduzetnika postoje alternative u vidu regulisanja poreskih obaveza i to:

  1. samooporezivanje
  2. paušalno oporezivanje

Suština je u tome što paušalno oporezivanje nosi sa sobom fikse mesečne izdatke i upravo zbog svog fiksnog karaktera postaje atraktivnija opcija sa uvećanjem mesečnih prihoda.

Samooporezivanje, s druge strane predstavlja prikazivanje „stvarne“ zarade iz poslovanja na koju plaćate 10% poreza na kraju poslovne godine, a u toku svakog meseca u najvećem broju slučajeva birate opciju da plaćate minimalne socijalne doprinose (tzv. lična zarada) na koju odvajate od 9.000,00-10.000,00 RSD.

Praka je pokazala da neretko freelancer-i koji se međusobno druže i rade koriste jednu osobu registrovanu kao preduzetnika za legalan prijem novčanih sredstava koji su predmet vršenja usluge više različitih freelancer-a. Ovo naravno nije legalna praksa, jer bi sva lica koja obavljaju rad trebala ili da registruju delatnost ili da budu radno angažovana od strane poslodavca.

Takođe, često se spominju i alternative poput registrovanja delatnosti u drugim zemljama. Ovde treba napomenuti da bilo kakvo dobijanje e-residency i slične alternative, same po sebi ne menjaju činjenicu da ste ukoliko živite u Srbiji poreski rezident Srbije.

Registrovanje firme u inostranstvu i sticanje prihoda u pojedinim slučajevima može da bude poreski isplativo, međutim takve opcije uglavnom su smislene kad dođe do ozbiljnog uvećanja prihoda iz poslovanja.

Freelancerima skrećemo pažnju da su aktuelni i podsticaji države za novoregistrovane firme od strane lica koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), kao i razne druge subvencije za pokretanje poslovanja.

U svakom slučaju pre samog registrovanja delatnosti predlažemo da uvek konsultujete knjigovodstvenu agenciju, odnosno poreskog savetnika, kako biste zajednički napravili adekvatne izbore između opcija: preduzetnik – doo, paušal-lična zarada, pdv sistem – da ili ne, oblik radnog angažmana i slično.

* Sledeći Kalkulator u delu Preduzetnik može pomoći u sagledavanju efekata jednog ili drugog oblika oporezivanja. U sklopu kalkulatora nalazi se i Uputstvo za njegovu upotrebu.

*Ukoliko izuzmemo potencijalnu obavezu za godišnji porez na dohodak građana.

Piše: Marko Šukara – direktor knjigovodstvene agencije Beograd AKTIVA sistem doo

Leave a Comment