Facebook omogućava internet za UN izbegličke kampove

Mark Zuckerberg najavio je, tokom govora na UN forumu, da će Facebook biti deo nove kampanje. On je, zajedno s poznatim ličnostima poput muzičara Bonoa, glumice Šarliz Teron, osnivača Microsofta Bila Gejtsa i Ričarda Brensona. Mark je jedan od potpisnika „Deklaracije povezanosti“ čiji je cilj, osim globalnog povezivanja i smanjenje siromaštva u svetu.

Tokom govora na UN forumu Mark je najavo da će Facebok biti deo ove kampanje. Ovom kampanjom se želi omogućiti pristup internetu svima na svetu.

Promovišući kampanju, Zuckerberg je u New York Timesu napisao kako su u ovom veku globalna povezanost i globalni razvoj međuzavisni. Ako ljude širom sveta želite nahraniti, izlečiti, obrazovati i zaposliti ih, treba im omoguciti povezanost sa interentom.

Zuckerberg smatra da internet ne bi trebalo da pripada samo ljudima koji ga danas koriste (oko tri milijarde osoba). Već treba da bude osnovni alat za razvoj koji će omogućiti velike stvari.

On je najavio kako će Facebook sarađivati s Ujedinjenim nacijama i pomagati ljudima u izbegličkim kampovima na način da će im omogućiti pristup internetu kako bi mogli ostati u kontaktu sa svojim porodicama, ali i kako bi dobili sve informacije koje im trebaju.

Osnivač Facebooka još je ranije pokrenuo i inicijativu Internet.org. Ovom inicijativom želi da omogući besplatan pristup nekim internet stranicama (uključujući i Facebook) u državama u razvoju. On smatra kako svi imaju pravo na besplatan pristup internet stranicama s važnim informacijama, a njegova je inicijativa naišla i na neke kritike, jer se na taj način favorizuju određene web stranice i servisi.

Izvor: BBC

Leave a Comment