,

Email marketing

Email marketing je marketinški alat koji se koristi od kada postoji email. Međutim, danas njegova forma je dosta drugačija nego što je bila ranije. Nekadašnji email marketing poznat je pod imenom ’’cold email’’ tj ’’hladan’’ email. Cilj hladnog mail-a je da obavesti, promoviše. U poslednje vreme, digitalni marketing se dosta okrenuo ka stvaranju veze sa kupcima, kao i održavanju te veze i u tome je glavna razlika između današnjeg i nekadašnjeg email marketinga.

Možemo reći da je postao personalizovan, samim tim i intiman. Ovaj preokret uticao je na email marketing da bi stvorio jedan veoma moćan alat, za koji stručnjaci iz celog sveta tvrde da je najbolji alat digitalog marketinga.

Cilj email marketinga

Cilj email marketinga je stvaranje osećaja ’’poznavanja’’ kod kupca tj. potencijalnog kupca. Naravno to nije jedini cilj. Drugi bi bio održavanje te veze. Svakako kroz e mail marketing mogu da se provuku i različite promocije ili prezentacija novih proizvoda, ali se to radi na smislen i personalizovan način. Potrošači su umorni od klasičnog marketinga.

Neminovno je da će u jednom trenutku kod svih nastati averzija prema klasičnom marketingu, samim tim marketing se razvija. Taj razvoj upravo ide u smeru nečeg ličnog i nenapadnog, a u isto vreme relevantnog.

Strategija

Kao i svaki alat koristi se proračunato i prilagođeno kompaniji koja koristi email marketing, kao i kupcu do kog taj mail stiže. Najbitnije je da baza email-ova koju pravimo bude sastavljena od mailova zaista potencijalnih kupaca. Oni treba dobrovoljno da daju svoj mail, a da ujednu budu upoznati s razlogom zbog koga ostavljaju svoje podatke.

Baza mailova se pravi na različite načine. U poslednje vreme najpopularniji alat je tzv. LANDING PAGE. Na tom koraku bitno je da se precizira kakve informacije će dobijati kupac. Ukoliko on odluči da su relevantne, na nama je da to opravdamo. Kreirajući kvalitetan sadržaj povećavamo šansu da dođemo do finalne faze kupovine i zadržavanja kupca.

Deo celine

Sam email marketing je deo mnogih procesa kao što je npr. INBOUND MARKETING. S obzirom da je ceo proces kompleksan bitno je da se napravi dobra strategija. To podrazumeva ugovaranja vremena kada se mailovi šalju, koji softverski alati će se koristiti, koji će biti sadržaj, kao i sam dizajn.

Sad kada ste upoznati sa e mail marketingom, uputite se na vaš mail vidite da li ste možda deo nečije email marketing kampanje. Ukoliko jeste, razmislite da li imaju dobru strategiju ili ne i kako ti mailovi utiču na vas, i da li je upitanju starija strategija tzv. ’’hladnog mail-a’’ ili je korišćena nova strategija ’’personalizovanog’’ maila.

Izvor: New Balance

Leave a Comment