,

Marko Marković: Disruptivne inovacije

Marko Marković, profesor na Univerzitetu Singidunum u Valjevu kao prvi govornik na konferenciji #IR17 dao nam je odgovor na pitanje – Šta su to disruptivne inovacije?

„Razuman čovek se prilagođava svetu; nerazuman uporno nastoji da svet prilagodi sebi, stoga sav napredak zavisi od nerazumnog čoveka“ rekao je Džordž Bernard Šo, a ovom rečenicom je Marko započeo svoje predavanje.

Uz pomoć inovacione matrice Marko nam je približio pojam disruptivnih inovacija. On navodi da disruptivne inovacije imaju oblik revolucionarnih promena u proizvodima i uslugama, kao i u načinu na koji potrošači konzumiraju proizvode. Disruptivne inovacije „slušaju“ svoje korisnike i prilagođavaju se njima.

Za stvaranje disruptivne inovacije nam je potrebna:

  • Inovativna tehnologija,
  • Niža cena,
  • Da krenemo od „dna tržišta“,
  • Ulaganje u napredak proizvoda.

Kada ispunimo sve gore navedene uslove dolazi do destrukcije, odnosno prekida tržišta. To ne znači da je distrukcija loša stvar, jer će neke firme da ostanu bez zaposlonih, ostvare gubitke itd. Posledice disruptivnih inovacija mogu biti ekstremno dobre i ekstremno loše u isto vreme. Sa jedne strane će neko ostati bez posla, ali sa druge otvara se jedan novi front radnih mesta, javljaju se nove tehnologije koje će nam olakšati život.

Sve velike firme teže da dostignu distrukciju. U praksi, mnoga tržišta su već uzdrmana novim kompanijama koje nude nove iznenađujuće proizvode ili usluge ili imaju jednostavnije modele poslovanja ili pak agresivnu tržišnu ekonomiju.

Detaljnije o terminu disruptivnih inovacija možete pogledati u videu.

Leave a Comment