,

DAO: Autonomna korporacija

Nova paradigma ekonomske saradnje je u toku – digitalna demokratizacija poslovanja.To je korporacija pod nazivom DAO. Ovo je korporacija čiji su akti u potpunosti napisani u kodu Tao.

U prethodnih par meseci projekat koji nije pompezno najavljivan kroz medije postao je drugi najveći „crowfunding“ projaket u istoriji. To nije proizvod, umetničko delo ili kriptovaluta.

Ali ne sasvim. Vikipedija definiše korporacije kao „kompanije ili grupe lica koja su ovlašćena da deluju kao jedan entitet (pravno lice) i priznat kao takav u zakonu.“ Dok, DAO predstavlja grupu ljudi ovlašćenih da deluju kao jedan privredni subjekt.

Umesto toga, svoj autoritet je izgradio unutar koda. DAO je decentralizovana autonomna organizacija. Ona, već par meseci kontroliše više od 100 miliona dolara u aktivi, a ipak se u potpunosti nalazi na „Etherium blockchain“ platformi.

U zamenu za finansijsku podršku pristalice dobijaju DAO tokene. Svoje tokene mogu da koriste kako bi glasali o bitnim odlukama (poput tradicionalnih akcionara), ali i za manje bitne, poput- kako on troši svoje resurse. Na ovaj način, tokeni nosioci imaju potpunu kontrolu nad sredstvima DAO-a i njegovih akcija.

Ljudi koji žele da posluju u okviru DAO-a svoje ideje mogu da podnesu u formi predloga napisanog na engleskom jeziku sa propratnim „pametnim“ ugovorom (softverom koji obavezuje odnos između DAO i izvođača).

dao-izvođači

Predlog od strane Slock.it kompanije je da se za njega izgradi „univerzalna podela mreže“. Ta mreža bi postala okosnica privrede decentralizovang deljenja.

Prema predloženom aranžmanu, Slock.it bi izgradio infrastrukturu za „pametne“ ugovore, dok bi DAO „posedovao“ krajnji proizvod. on bi zatim naplaćivao svaku transakciju preko ove mreže, čime bi profite DAO token-nosilaca vraćao u vidu dividendi.

„U tom smislu Dao je nešto sasvom novo. Nešto između tradicionalnih koorporacija i kikstartera. Zbog toga, Dao je promena paradigme u samoj ideji ekonomske organizacije. Ona nudi potpunu transparentnost, potpunu kontrolu akcionara, jedinstvenu fleksibilnost i autonomnu upravu.“

Budućnost može biti svetla za iako ima još mnogo pitanja na koja treba dati odgovor. Šta predstavlja DAO token? Da li je legalan? Da li je to kriptovaluta? Ili zalihe javnog preduzeća? Ili je udeo preduzeća koje je suosnivač?

Bilo kako bilo, ovo je nova granica, a spisak nepoznatih se širi. Svakako može postati profitabilan i uspešan poduhvat, DAO je na mnogo načina veliki eksperiment u novom obliku ekonomske saradnje.

Izvori: Daohub.org, TechCrunch

 

Leave a Comment