, ,

Google Chrome 67 će omogućiti olakšano prijavljivanje na veb stranice

Google olakšava prijavljivanje na veb stranice bez problema sa unosom lozinki. Tehnički gigant ove nedelje rekao je da će objaviti ažuriranu verziju brenda Chrome, koja će omogućiti korisnicima da se prijavljuju na online usluge koristeći biometrijske podatke. Tu spadaju otisci prstiju ili putem autentifikatora kao što je sigurnosni ključ ili mobilni telefon putem bluetootha.

Chrome 67 za desktop će biti dostupan u narednih nekoliko dana ili nedelja. Sačuvaće korisnike da ne moraju da zapamtite više lozinki za većinu veb lokacija, što je, kako većina kaže teško zapamtiti.

Ažuriranje koristi standarde veb autentifikacije koje su u aprilu izdali FIDO Aliance i World Wide Web Consortium (W3C). To su dve međunarodne organizacije koje razvijaju standarde veb bezbednosti. Ovi standardi Veb autentifikacije se mogu uključiti u pretraživače kako bi se omogućilo dodatnim načinom za korisnike da se sigurno prijavljuju na većinu lokacija.

Pored toga što korisnicima pomaže da izbegavaju memorisanje lozinki, ažuriranje ima za cilj da spreči napad na korisnike. „Korisnički akreditivi i biometrijski šabloni nikada ne napuštaju korisnički uređaj i nikada se ne čuvaju na serverima“, objašnjavaju FIDO Aliance i W3C.

Konkretno sa Chrome-om 67, korisnici će moći da koriste privatni ili javni ključ. Taj ključ generiše autentifikator kao što je sigurnosni ključ, čitač otiska prsta ili bilo koji drugi uređaj koji može autentifikovati korisnika.

Google Chrome, Microsoft Edge i Mozilla Firefox su se posvetili korišćenju standarda veb Authentication u svojim pretraživačima. Mozilla Firefox je prvi pretraživač koji je to učinio. Sada sa Chrome-om 67, Google ga takođe dodaje u svoj široko korišćeni Chrome pretraživač.

Pored veb autentifikacije, Chrome 67 će izvesti „Site Isolation“. On će zadržati svaki tab pretraživača odvojenim tako da se podaci ne mogu deliti između tabova kako bi se poboljšala sigurnost i smanjili rizici.

Izvor: Fortune

Leave a Comment