64,4% domaćinstava u Srbiji poseduje računar

Republički zavod za statistiku sproveo je po deseti put dva istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija. Prvo se odnosi na domaćinstva i pojedince, a drugim su obuhvaćena preduzeća. Istraživanja su sprovedena po metodologiji Evrostata, na teritoriji Republike Srbije. (U okviru podataka za Republiku Srbiju nisu prikazani podaci za AP Kosovo i Metohija.)

Ukupno 64,4% domaćinstava poseduje računar, od čega najveći broj domaćinstava poseduje jedan računar (84,5%). Dok dva računara poseduje znatno manje domaćinstava (11,3%).

Istaknut je jaz između gradskih i seoskih domaćinstava koja poseduju računar: 71,1% vs. 53,9%.

Najveći je jaz u pogledu zastupljenosti računara u domaćinstvima prema mesečnom prihodu: domaćinstva sa više od 600 evra – 88,4%, a ispod 300 evra – 47,9%.

U odnosu na 2014. godinu, broj lica koja su koristila računar u poslednja tri meseca povećao se za nešto više od 130 000. Preko 3 550 000 lica koristilo je računar u poslednja tri meseca. Najviše je onih sa visokim obrazovanjem (88,9%) naspram onih sa nižim od srednjeg obrazovanja (39,9%)

Rezultati istraživanja pokazuju da 100% preduzeća na teritoriji Republike Srbije koristi računar u svom poslovanju.

Na teritoriji Republike Srbije 94.5% preduzeća koristi elektronske servise javne uprave, što čini povećanje od 2.5% u odnosu na 2014. godinu, a 6.9% u odnosu na 2013. godinu. Tu mogućnost ne koristi 5.5% preduzeća.

Iako rezultati pokazuju da 75.2% preduzeća poseduje veb sajt, razlike postoje u zavisnosti od teritorijalne celine: u Beogradu, veb sajt poseduje 83.3% preduzeća, u Vojvodini 71.5%, a u centralnoj Srbiji 69.1%.

Više informacija o rezultatima ovih istraživanja možete pročitati ovde.

Izvor: dijalog.net

Leave a Comment