Privatnost

iRevolucija sajt poštuje i štiti privatnost svojih korisnika u najvećoj mogućoj meri, osim u slučaju teškog kršenja pravila irevolucija sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Svi prikupljeni podaci dobijeni tokom prijave korisnika ili prilikom korišćenja sajta namenjeni su isključivo internim potrebama i neće biti distribuirani trećoj strani. Korisnici tokom prijave mogu dati saglasnost da preko emaila primaju obaveštenja od strane iRevolucija sajta, ali se u svakom trenutku mogu odjaviti sa mejling liste.